Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 19/11/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Antinéoplasiques

2010/S 211-321916 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, attn: Sylwia Krzywiak,
Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, POLOGNE-61-866PoznaÄ. Tel. +48
618850643. E-mail: zaopatrzenie@wco.pl. Fax +48 618850698.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   7. 10.2010, 2010/S
195-297731)
Au lieu de:
III.1.1 Wymagane wadia i gwarancje: 381 409,00 PLN
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ 94- brak.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 16.11.2010
(09:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 16.11.2010 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 16.11.2010 (10:00)
Lire:
III.1.1 Wymagane wadia i gwarancje: 339 409 PLN
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ 94- Leki.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych 19.11.2010
(09:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu 19.11.2010 (09:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 19.11.2010 (10:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33652100 - Antinéoplasiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR