Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 06/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Appareils de contrôle et d'essai

2009/S 187-268247 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
S.C Askoll Romania SRL, Strada Salcamilor, nr. 104, Liliana Bucureanu,
attn: Rosu Mihai, RO-177715 Stefanesti. Tel. +40 728859429 / 248208628.
E-mail: liliana.bucureanu@askoll.com, mihai.rosu@askoll.com. Fax +40
248221036 / 248208625.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.8.2009, 2009/S
163-236548)
Objet: CPV: 38500000.
Appareils de contrôle et d'essai.
Au lieu de: II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare:
3 luni incepand de la data atribuirii.
Lire: II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare:
1 luna incepand de la data atribuirii.
Autres informations complémentaires
Termenul de finalizare a contractului, termen care va presupune pentru
cumparator (Askoll Romania) achizitionarea, facturarea si achitarea
intregului pachet ofertat va fi de 26.11.2009 indiferent de data semnarii
contractului. Proiectul in cauza se realizeaza cu cofinantare de la
bugetul de stat, 30 Nov. fiind data limita pentru finalizarea etapei si
inregistrarea dosarului de plata la Ministerul Economiei.
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR