Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/04/2010
Date de péremption : 04/06/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
HONGRIE
appel-offre

Autobus publics.

2010/S 77-115285 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Fournitures
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Kapos Volán Autóbusz-közlekekdési Zrt. Füredi u. 180. Contact: Fodor József vagyongazdálkodási osztályvezetŃ 7400 Kaposvár HONGRIE Téléphone +36 82506136 Courrier électronique (e-mail): fodorj@kaposvolan.hu Fax +36 82419832 Adresse auprčs de laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: Deák Ügyvédi Iroda Jókai u. 22. fszt. 1-2. 7100 Szekszárd HONGRIE Téléphone +36 74411124 Courrier électronique (e-mail): chris.deak@t-online.hu Fax +36 74510224 Adresse auprčs de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs ŕ un systčme d'acquisition dynamique) peuvent ętre obtenus: Deák Ügyvédi Iroda Jókai u. 22. fszt. 1-2. 7100 Szekszárd HONGRIE Téléphone +36 74411124 Courrier électronique (e-mail): chris.deak@t-online.hu Fax +36 74510224 Adresse ŕ laquelle les offres ou demandes de participation doivent ętre envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s)
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 34121100 Description Autobus publics. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ 1+900 % 9,5 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE 1+900 % 9,5 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34121100
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE 1+900 % 9,5 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.  - M3 kategória II. osztály,  - Ajtóképlet: 1 - 2 -
   0.  A jármńvek feleljenek meg a közforgalmú személyszállítási feladat ellátása és a forgalomba helyezés követelményeinek. A jármńnek az elsŃ jármń leszállítását megelŃzŃ 30. napon legkésŃbb érvényes típusbizonyítvánnyal (beleértve a típusbizonyítvány kiterjesztését is) kell rendelkeznie a gépjármńveknek. A szállítható személyek száma: min 55. A jótállási idŃ alatti javítások elvégzése, a szükséges alkatrészek biztosítása. Részletes mńszaki leírás az ajánlatkérési dokumentációban. A jármńveket az írásbeli megrendelés igazolt kézhezvételétŃl számított 5 hónapon belül kell leszállítani. A megrendelések utolsó leadási határideje 2010. december 31. LOT n° 2 INTITULÉ 1+1 200 % 12 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE 1+1 200 % 12 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 34121100
 3)QUANTITÉ OU ÉTENDUE 1+1 200 % 12 méteres helyközi-elŃvárosi egyszintes új autóbusz beszerzése forgalomba helyezéssel.  - M3 kategória II. osztály,  - Ajtóképlet: 1 - 2 -
   0.  A jármńvek feleljenek meg a közforgalmú személyszállítási feladat ellátása és a forgalomba helyezés követelményeinek. A jármńnek az elsŃ jármń leszállítását megelŃzŃ 30. napon legkésŃbb érvényes típusbizonyítvánnyal (beleértve a típusbizonyítvány kiterjesztését is) kell rendelkeznie a gépjármńveknek. A szállítható személyek száma: min. 85. A jótállás idŃ alatti javítások elvégzése, a szükséges alkatrészek biztosítása. Részletes mńszaki leírás az ajánlatkérési dokumentációban. A jármńveket az írásbeli megrendelés igazolt kézhezvételétŃl számított 5 hónapon belül kell leszállítani.A megrendelések utolsó leadási határideje 31.12.2010.
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accčs aux documents
   4. 6.2010 - 11
:
00
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
   4. 6.2010 - 11
:
00
IV.3.5)Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation hongrois.
 
 
C L A S S E    C P V
34121100 - Autobus publics 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR