Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 26/10/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Bouées de marquage , Services d'entretien de bouées , Radars

2010/S 175-266410 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Rijkswaterstaat Noordzee, Postbus 5807, Afdeling Inkoopondersteuning,
attn: J.M. van der Horst, PAYS-BAS-2280 HV's-Gravenhage. Tel. +31
703366728. E-mail: bio-dnz@rws.nl. Fax +31 703900691.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 9.2010, 2010/S
170-260574)
Au lieu de:
VI.3) Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden gevraagd tijdens een
inlichtingenbijeenkomst. De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op
14.9.2010 om 14:00. De bijeenkomst vindt plaats te Hellevoetsluis
Kanaalweg 21 WZ, vooraf aanmelden gewenst (bio-dnz@rws.nl). Een ieder die
aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een
presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan
voldoet, wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. De aanbesteding
geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW
2005).Aanbestedingswijze: Europese aanbesteding volgens de openbare
procedure.Aanbestedingsdocumenten kunnen worden gedownload op
www.aanbestedingskalender.nlRijkswaterstaat hanteert de gedragscode
'Publiek Opdrachtgeverschap'.De gedragscode is te downloaden op de
internetsite van Rijkswaterstaat via onderstaand
adres:http://www.rijkswaterstaat.nl/organisatie/rijkswaterstaat_in_verandering/index.aspxDe
gedragscode is tevens te downloaden als documentbijlage bij deze
publicatie.
Lire:
VI.3) Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden gevraagd tijdens een
inlichtingenbijeenkomst. Rectificatie. De inlichtingenbijeenkomst vindt
plaats op 13.9.2010 om 13:00 en niet op de eerder genoemde datum. De
bijeenkomst vindt plaats te Hellevoetsluis Kanaalweg 21 WZ, vooraf
aanmelden gewenst (bio-dnz@rws.nl). Een ieder die aanwezig wil zijn bij
een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een presentielijst in te vullen
en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, wordt niet
toegelaten tot de bijeenkomst. De aanbesteding geschiedt volgens het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).Aanbestedingswijze: Europese
aanbesteding volgens de openbare procedure.Aanbestedingsdocumenten kunnen
worden gedownload op www.aanbestedingskalender.nlRijkswaterstaat hanteert
de gedragscode 'Publiek Opdrachtgeverschap'.De gedragscode is te
downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via onderstaand
adres:http://www.rijkswaterstaat.nl/organisatie/rijkswaterstaat_in_verandering/index.aspxDe
gedragscode is tevens te downloaden als documentbijlage bij deze
publicatie.
 
 
C L A S S E    C P V
34515100 - Bouées de marquage 
38115000 - Radars 
50246200 - Services d'entretien de bouées 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR