Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 27/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Combustibles

2010/S 247-376330 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
CO NOT, Hajdrihova ulica 19, attn: ga. Rada Drnováek,
SLOVÉNIE-1000Ljubljana. Tel. +386 14760414. E-mail: rada.drnovsek@ki.si.
Fax +386 14760422.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.11.2010, 2010/S
219-335934)
Au lieu de:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20.12.2010 -
10:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20.12.2010 - 12:00.
Lire:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27.12.2010 -
11:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 27.12.2010 - 12:00.
Autres informations complémentaires
Spremembe so bile vneáene v ustrezno razpisno dokumentacijo.
Spremeni se zgolj datum za oddajo in odpiranje ponudb. Ostale dolobe
razpisne dokumentacije ostanejo nepremenjene.
 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR