01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2009
Date de péremption : 20/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Encre pour imprimantes laser/télécopieurs, Machines, fournitures et équipement de bureau divers, Papier d'impression, Papier autocopiant ou autre papier à copies

2009/S 195-279293 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (vtsPN), Postbus 238,
Divisie Inkoop & Supply, afdeling inkoop, attn: dhr. K. Veltman, NL-3970
AE Driebergen. Tel. +31 343525403. E-mail: Kantoorartikelen@vtspn.nl. Fax
+31 343534799.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 9.2009, 2009/S
168-242251)
Objet: CPV: 30190000, 30197640, 30197630, 30125110.
Machines, fournitures et équipement de bureau divers.
Papier autocopiant ou autre papier à copies.
Papier d'impression.
Au lieu de: IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de
uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten:
   7. 10.2009 - 14:00.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

   7. 10 2009 - 14:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
   7. 10.2009
- 14:15.
Plaats: Odijk.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
De opening geschiedt openbaar op 7 oktober om 14:15 uur te Odijk. Bij de
opening is van iedere Inschrijver één persoon gerechtigd aanwezig te zijn.
Inschrijvers wordt verzocht dhr K. Veltman minimaal zeven dagen van
tevoren per e-mail op de hoogte te stellen van de voorgenomen aanwezigheid
via het e-mailadres Kantoorartikelen@vtspn.nl.
VI.3) Nadere inlichtingen:
- .
Lire: IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten:
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
20.10.2009 - 14:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Plaats: Odijk.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
De opening geschiedt openbaar op 7 oktober om 14:15 uur te Odijk. Bij de
opening is van iedere Inschrijver één persoon gerechtigd aanwezig te zijn.
Inschrijvers wordt verzocht dhr K. Veltman minimaal 7 dagen van tevoren
per e-mail op de hoogte te stellen van de voorgenomen aanwezigheid via het
e-mailadres Kantoorartikelen@vtspn.nl.
VI.3) Nadere inlichtingen:
Tot nader order wordt de sluiting van de offertermijn uitgesteld voor alle
3 de percelen, onder afdeling "IV.3.4" is een datum ingevuld, dit is een
voorlopige datum, de definitieve datum wordt z.s.m. bekend gemaakt. De
opening op 7 oktober "9 zal niet doorgaan. Voor reeds bezorgde offertes
kunt u contact opnemen met de aanbestedende dienst.
 
 
C L A S S E    C P V
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 
30190000 - Machines, fournitures et équipement de bureau divers 
30197630 - Papier d'impression 
30197640 - Papier autocopiant ou autre papier à copies 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR