01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/08/2011
Date de péremption : 30/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Équipements médicaux

2011/S 161-264723 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14, attn: Justyna
Czarnecka-Szpak, Anna SkaÂban, POLOGNE-93-113Áódú. Tel. +48 426721904.
E-mail: przetargi@jonscher.pl. Fax +48 426761785.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 23.7.2011, 2011/S
140-232586)
Au lieu de:
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr
   4. 
Nazwa Zakres IV - Lampy.
1) Krótki opis.
1 Lampa bakteriobójcza szt. 11
2 Lampa bezcieniowa szt. 1
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiaj…cy wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokoÛci: 41 535,00
PLN.
Kaüdy Wykonawca zobowi…zany jest zabezpieczy‡ swoj… ofert™ wadium w
wysokoÛci:
1) Zakres I - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
2) Zakres II - wadium wynosi 5 000,00 PLN,
3) Zakres III - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
4) Zakres IV - wadium wynosi 500,00 PLN,
5) Zakres V - wadium wynosi 1 000,00 PLN,
6) Zakres VI - wadium wynosi 500,00 PLN,
7) Zakres VII - wadium wynosi 700,00 PLN,
8) Zakres VIII, poz.1 - wadium wynosi 1 200,00 PLN,
9) Zakres VIII poz.2 - wadium wynosi 4 000,00 PLN,
10) Zakres VIII, poz.3 - wadium wynosi 500,00 PLN,
11) Zakres VIII, poz.4 - wadium wynosi 6 000,00 PLN,
12) Zakres VIII, poz.5 - wadium wynosi 8 000,00 PLN,
13) Zakres VIII, poz.6 - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
14) Zakres VIII, poz.7 - wadium wynosi 1 200,00 PLN,
15) Zakres VIII, poz.8 - wadium wynosi 150,00 PLN,
16) Zakres VIII, poz.9 - wadium wynosi 200,00 PLN,
17) Zakres VIII, poz.10 - wadium wynosi 500,00 PLN,
18) Zakres VIII, poz.11 - wadium wynosi 500,00 PLN,
19) Zakres VIII, poz.12 - wadium wynosi 800,00 PLN,
20) Zakres VIII, poz.13 - wadium wynosi 1 000,00 PLN,
21) Zakres VIII, poz.14 - wadium wynosi 250,00 PLN,
22) Zakres VIII, poz.15 - wadium wynosi 250,00 PLN,
23) Zakres VIII, poz.16 - wadium wynosi 350,00 PLN,
24) Zakres VIII, poz.17 - wadium wynosi 1 800,00 PLN,
25) Zakres VIII, poz.18 - wadium wynosi 120,00 PLN,
26) Zakres VIII, poz.19 - wadium wynosi 50,00 PLN,
27) Zakres VIII, poz.20 - wadium wynosi 25,00 PLN,
28) Zakres VIII, poz.21 - wadium wynosi 120,00 PLN,
29) Zakres VIII, poz.22 - wadium wynosi 150,00 PLN,
30) Zakres VIII, poz.23 - wadium wynosi 80,00 PLN,
31) Zakres VIII, poz.24 - wadium wynosi 300,00 PLN,
32) Zakres VIII, poz.25 - wadium wynosi 200,00 PLN,
33) Zakres VIII, poz.26 - wadium wynosi 80,00 PLN,
34) Zakres VIII, poz.27 - wadium wynosi 10,00 PLN.
Lire:
Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr
   4. 
Nazwa Zakres IV - Lampy.
1) Krótki opis.
1 Lampa bakteriobójcza szt. 11
2 Lampa bezcieniowa szt. 1
Zamawiaj…cy w tym zakresie dopuszcza skÂadanie ofert w podziale na 2
pozycje.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Zamawiaj…cy wymaga wniesienia wadium w maksymalnej wysokoÛci: 41 535,00
PLN.
Kaüdy Wykonawca zobowi…zany jest zabezpieczy‡ swoj… ofert™ wadium w
wysokoÛci:
1) Zakres I - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
2) Zakres II - wadium wynosi 5 000,00 PLN,
3) Zakres III - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
4) Zakres IV poz. 1- wadium wynosi 460,00 PLN,
Zakres IV poz. 2 - wadium wynosi 40,00 PLN,
5) Zakres V - wadium wynosi 1 000,00 PLN,
6) Zakres VI - wadium wynosi 500,00 PLN,
7) Zakres VII - wadium wynosi 700,00 PLN,
8) Zakres VIII, poz.1 - wadium wynosi 1 200,00 PLN,
9) Zakres VIII poz.2 - wadium wynosi 4 000,00 PLN,
10) Zakres VIII, poz.3 - wadium wynosi 500,00 PLN,
11) Zakres VIII, poz.4 - wadium wynosi 6 000,00 PLN,
12) Zakres VIII, poz.5 - wadium wynosi 8 000,00 PLN,
13) Zakres VIII, poz.6 - wadium wynosi 2 000,00 PLN,
14) Zakres VIII, poz.7 - wadium wynosi 1 200,00 PLN,
15) Zakres VIII, poz.8 - wadium wynosi 150,00 PLN,
16) Zakres VIII, poz.9 - wadium wynosi 200,00 PLN,
17) Zakres VIII, poz.10 - wadium wynosi 500,00 PLN,
18) Zakres VIII, poz.11 - wadium wynosi 500,00 PLN,
19) Zakres VIII, poz.12 - wadium wynosi 800,00 PLN,
20) Zakres VIII, poz.13 - wadium wynosi 1 000,00 PLN,
21) Zakres VIII, poz.14 - wadium wynosi 250,00 PLN,
22) Zakres VIII, poz.15 - wadium wynosi 250,00 PLN,
23) Zakres VIII, poz.16 - wadium wynosi 350,00 PLN,
24) Zakres VIII, poz.17 - wadium wynosi 1 800,00 PLN,
25) Zakres VIII, poz.18 - wadium wynosi 120,00 PLN,
26) Zakres VIII, poz.19 - wadium wynosi 50,00 PLN,
27) Zakres VIII, poz.20 - wadium wynosi 25,00 PLN,
28) Zakres VIII, poz.21 - wadium wynosi 120,00 PLN,
29) Zakres VIII, poz.22 - wadium wynosi 150,00 PLN,
30) Zakres VIII, poz.23 - wadium wynosi 80,00 PLN,
31) Zakres VIII, poz.24 - wadium wynosi 300,00 PLN,
32) Zakres VIII, poz.25 - wadium wynosi 200,00 PLN,
33) Zakres VIII, poz.26 - wadium wynosi 80,00 PLN,
34) Zakres VIII, poz.27 - wadium wynosi 10,00 PLN.
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR