01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finland-Tampereen kaupunki (0211675-2) : Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels

2016/S 242-441211 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/12/2016 S242  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Finlande-Tampere: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 2016/S 242-441211 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Tampereen kaupunki 0211675-2 Tampere Finlande Point(s) de contact: Jarkko Vesapuisto Téléphone: +358 401714398 Courriel: jarkko.vesapuisto@tuomilogistiikka.fi Code NUTS: FI197 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tuomilogistiikka.fi http://www.tuomilogistiikka.fi
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hammaslääkärin vastaanoton pienlaitteiden ja instrumenttien hankinta.
Numéro de référence: TRE:2930/02.07.01/2016
II.1.2) Code CPV principal 33000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Avopalvelujen Suun terveydenhuollon toimeksiannosta tarjouksia hammaslääkärin vastaanoton pienlaitteista ja instrumenteista. Tampereen ja Oriveden kaupungit muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jonka isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 632 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kulma- ja käsikappaleet ja muut
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pienlaitteet
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kuvantamislaitteet
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompressorit ja imumoottorit
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 0 Prix - Pondération: 100
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Atulat
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tutkimusinstrumentit
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hammaskivi-instrumentit
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Preparointi-instrumentit
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Paikkausinstrumentit
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Muut instrumentit
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oikomishoito
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI197
II.2.4) Description des prestations:
Tuotteiden tarkemmat ehdottomat vaatimukset ja arviointikriteerit on lueteltu tarjouspyynnöllä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit ja kohdassa päätöksenteon perusteet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Käytettävyys/Laatu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Sopimusta on mahdollista jatkaa + yksi (1) + yksi (1) vuoden optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2016/S 100-178149
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Kulma- ja käsikappaleet ja muut
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 265 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Pienlaitteet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 68 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Kuvantamislaitteet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Flinno Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 165 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Kompressorit ja imumoottorit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Flinno Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 38 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Atulat
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 200.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6 Intitulé:
Tutkimusinstrumentit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Hammaskivi-instrumentit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 37 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
Preparointi-instrumentit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 900.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9 Intitulé:
Paikkausinstrumentit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 5 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10 Intitulé:
Muut instrumentit
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Hammasväline Oy Espoo Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 16 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11 Intitulé:
Oikomishoito
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Plandent Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Ortomat Herpola Oy Turku Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire JH Hammastuote Oy Helsinki Finlande Code NUTS: FI
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 19 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 Helsinki 00520 Finlande Téléphone: +358 295643300 Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Fax: +358 295643314 Adresse internet:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR