Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/01/2011
Date de péremption : 28/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Gaz naturel

2011/S 14-020500 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Sdruþení m›st a obcí povodí OndÙejnice, K nám›stí 22, eCENTRE, a.s., attn:
Zden›k Svoboda, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE-739 44Bruáperk. Tel. +420 736628269.
E-mail: svoboda@ecentre.cz. Fax +420 597350405.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 12.2010, 2010/S
234-357648)
Au lieu de:
II.2.1) Celkové mnoþství nebo rozsah
Celková pÙedpokládaná dodávka zemního plynu v rámci veÙejné zakázky, tj.
pro 60 odb›rných míst, je v plánovaném celkovém mnoþství 7 840,18 MWh za
období od
   1. 6.2011 6:00 hod. do
   1. 6.2012 6:00 hodin. Celková denní
rezervovaná pevná kapacita roní iní za váechna odb›rná místa 6 391 m3.
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a daláích dokumentï:
Datum
   2. 1.2011
IV.3.4) Lhïta pro doruení nabídek nebo pÙijetí þádostí o úast: Datum
14.1.2011 13:00.
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum 17.1.2011
Lire:
II.2.1) Celkové mnoþství nebo rozsah
Celková pÙedpokládaná dodávka zemního plynu v rámci veÙejné zakázky, tj.
pro 60 odb›rných míst, je v plánovaném celkovém mnoþství 7 467,98 MWh za
období od
   1. 6.2011 6:00 hod. do
   1. 6.2012 6:00 hodin. Celková denní
rezervovaná pevná kapacita roní iní za váechna odb›rná místa 6 391 m3.
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a daláích dokumentï:
Datum 22.1.2011
IV.3.4) Lhïta pro doruení nabídek nebo pÙijetí þádostí o úast: Datum
28.1.2011 14:00
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek: Datum 31.1.2011
 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR