Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Réalisation et entretien d'espaces verts

2021/S 201-524580  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2021 S201 Hongrie-Budapest: Réalisation et entretien d'espaces verts 2021/S 201-524580 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Budapest F?város XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Numéro national d'identification: EKRSZ_39791016 Adresse postale: Bocskai Út 39-41.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1113 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Büki László Courriel: buki.laszlo@ujbuda.hu Téléphone: +36 13724511 Fax: +36 13811308 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ujbuda.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.ujbuda.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkák Numéro de référence: EKR001086272019
II.1.2) Code CPV principal 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
A közbeszerzés tárgya: "Keretmegállapodás keretében parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 441 455 609.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása-48
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása" (konzultáció 48. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 145 669 292, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kiemelt parkfenntartás II. félév - 49.

Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Kiemelt parkfenntartás II. félév" (konzultáció 49. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 19 685 039, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Karácsonyi feny?fa állítás közterületen - 50.

Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Karácsonyi feny?fa állítás közterületen" (konzultáció 50. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 3 543 307, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Parkfák, fasori fák fenntartása - 52.

Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Parkfák, fasori fák fenntartása" (konzultáció 52. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 29 527 559, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök - 51.

Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök" (konzultáció 51. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 168 110 237, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás-53.

Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest F?város XI. Kerület közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
"Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás" (konzultáció 53. kör) A feladatok elvégzésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 74 920 175, - Ft, mint a szerz?dés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet. A részletes és konkrét feladatokat jelen felhívás
   1.  sz. mellékletét képez árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Az ajánlatban a keretmegállapodásban szerepl egységárakat, illetve azoknál kedvez?bb egységárakat adhat meg Ajánlattev?. Ajánlattev?nek ajánlatához csatolnia kell a felhívás mellékleteként kiadásra kerül árazatlan költségvetési kiírást beárazva. Az árazott költségvetésben szerepl egységárak az elvégzett munkák elszámolásának alapját képezik.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Munka megkezdésének id?tartama a munkaterület átadásától számítva (1-5 munkanap) (egész számmal kifejezett munkanapban megadva) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 195-474121
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 48
Lot nş: 1 Intitulé:
Edények ürítése, parkok-kerékpárutak takarítása-48
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 145 669 292.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 145 669 292.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 49
Lot nş: 2 Intitulé:
Kiemelt parkfenntartás II. félév - 49.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 685 039.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 19 685 039.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 50
Lot nş: 3 Intitulé:
Karácsonyi feny?fa állítás közterületen - 50.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 543 307.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 3 543 307.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 52
Lot nş: 4 Intitulé:
Parkfák, fasori fák fenntartása - 52.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 527 559.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 29 527 559.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 51
Lot nş: 5 Intitulé:
Parkfenntartás 2021. II. félév és eszközök - 51.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 168 110 237.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 168 110 237.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 53
Lot nş: 6 Intitulé:
Fa, cserjeültetés, növénytelepítés, fenntartás-53.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság. Numéro national d'identification: EKRSZ_14573736 Adresse postale: Lomb Utca 35 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1139 Pays: Hongrie Courriel: parkfenntartokft@gmail.com Téléphone: +36 209647558 Fax: +36 12512860
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_49937585 Adresse postale: Anna Utca 9-11.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1221 Pays: Hongrie Courriel: info@pannonpark.hu Téléphone: +36 302745607 Fax: +36 12195383 Adresse internet: http://www.pannonpark.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIANOVA 87 Közm és Útépít Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_77462374 Adresse postale: Vasas Utca 65-67.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1215 Pays: Hongrie Courriel: iroda@vianova.hu Téléphone: +36 14204473 Fax: +36 12764113 Adresse internet: http://www.vianova.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 920 175.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 74 920 175.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Zöldterületek fenntartása részfeladatok, hótakarítási és síkosságmentesítési munkák,burkolat takarítási munkák Részfeladatok, növényültetési munkák részfeladatok, parkfelszerelés javítása részfeladatok, parkfák, fasori fák Fenntartása részfeladatok, fiatal fák fenntartása részfeladatok
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk: Nyertes ajánlattev?k adószáma (valamennyi konzultáció esetében): - Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképít Kft. adószáma: 11630979-2-43 - Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft. adószáma: 12252091-2-41 - Vianova 87 Közm és Útépít Zrt. adószáma: 13839129-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts