01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 23/12/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Ouvrages d'art et de génie civil , Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages , souterrains , Travaux de construction de routes , Démolition de voies ferrées , Travaux d'assainissement , Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux , usées ŕ grande distance , Travaux de construction de gazoducs , Travaux de construction d'ouvrages , Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux , Services d'architecture , Services horticoles

2010/S 211-321874 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Budapesti Közlekedési Zártkörńen MńködŃ Részvénytársaság, Akácfa u. 15.,
attn: Klados Gusztáv projektigazgató, HONGRIE-1980Budapest. Tel. +36
14113050. E-mail: info@metro4.hu. Fax +36 14113052.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.9.2010, 2010/S
180-275034)
Au lieu de:
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének
feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje
   8. 11.2010 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidŃ:
   8. 11.2010
(10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum:
   8. 11.2010 (10:00).
VI.3) További információk:

   8.  Az eredményhirdetés tervezett idŃpontja:
   7. 1.2011 (10:00).
Lire:
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének
feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje 23.12.2010 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidŃ: 23.12.2010
(10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 23.12.2010 (10:00).
VI.3) További információk:

   8.  Az eredményhirdetés tervezett idŃpontja 21.2.2011 (10:00).
Autres informations complémentaires
A jelen, Európai Uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárásban
az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció módosításának,
illetve kiegészítésének szükségessége miatt az AjánlatkérŃnek a 16/2006.
(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szerint jóhagyási eljárást kellett
megindítania a KözremńködŃ Szervezetnél. Ezen jóváhagyási eljárás az
eredeti ajánlattételi határidŃig nem fog lezárulni, ezért kerül sor jelen
hirdetményben az Ajánlattételi határidŃ meghosszabbítására, s ezáltal az
eredményhirdetés tervezett idŃpontjának módosítására.
 
 
C L A S S E    C P V
45212314 - Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux 
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45231220 - Travaux de construction de gazoducs 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées ŕ grande distance 
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45234113 - Démolition de voies ferrées 
71200000 - Services d'architecture 
77300000 - Services horticoles 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR