Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2011
Date de péremption : 24/02/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Ouvrages ferroviaires , Travaux de construction de voies , Travaux de construction de gares de chemin de fer , Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains , Travaux de signalisation ferroviaire , Travaux de construction de lignes électriques , Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2011/S 22-034431 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Nemzeti Infrastruktúra FejlesztŃ Zrt., Váci út 45., HONGRIE-1134Budapest.
Tel. +36 14368416. E-mail: kozbeszerzes@nif.hu. Fax +36 14368560.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 31.12.2010, 2010/S
254-390729)
További információk
Változások történtek a megfelelŃ pályázati dokumentációban.
Jelen korrigendum célja az ajánlatkérési dokumentáció módosítása.
Az Ajánlatkérési Dokumentáció módosítással érintett részei:
- Ajánlatkérési dokumentáció
   3. 1.kötet /Mńszaki elŃírás/
   1. 15.9. ponttal
kiegészül.
A módosított ajánlatkérési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja,
határideje, beszerzési helye:
A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ajánlatkérési dokumentáció
   1. ;

   2. ;
   3. ;
   4.  kötete személyesen átvehetŃ munkanapokon 9:00-12:00 óra között,
az ajánlattételi határidŃ lejárata napján 9:00-tŃl az ajánlattételi
határidŃ lejártáig, az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2010/S 254-390729
hivatkozási száma alatt megjelent ajánlati felhívás A.II mellékletében
meghatározott címen.
 
 
C L A S S E    C P V
45213321 - Travaux de construction de gares de chemin de fer 
45221200 - Travaux de construction de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45234116 - Travaux de construction de voies 
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR