Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2011
Date de péremption : 25/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2011/S 148-245201 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Osnovna áola Majáperk, Majáperk 32B, SLOVÉNIE-2322Majáperk. E-mail:
os.majsperk@guest.arnes.si.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.7.2011, 2011/S
135-224444)
Au lieu de:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23.8.2011 -
09:00
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23.8.2011 - 10:00
Lire:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25.8.2011 -
09:00.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25.8.2011 - 10:00.
Autres informations complémentaires
Spremembe so bile vneáene v ustrezno razpisno dokumentacijo.
Spremeni se besedilo razpisne dokumentacije, stran 3, tako, da se glasi:
Namesto:
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 23.8.2011 do 9:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 23.8.2011 ob 10:00 uri na sedeþu naronika.
Beri:
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 25.8.2011 do 9:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 25.8.2011 ob 10:00 uri na sedeþu naronika.
Ta objava je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je moþno dobiti na: http://www.sib-mb.si.
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR