01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 11/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2010/S 247-376237 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
SPZZOZ Gryfice, ul. Niechorska 27, SPZZOZ Gryfice ul. Niechorska 27,
72-300 Gryfice, attn: Longina Owczarska, Agnieszka Skotnik,
POLOGNE-72-300Gryfice. Tel. +48 913842127. E-mail: zamowienia@medicam.pl.
Fax +48 913842127.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.11.2010, 2010/S
231-353521)
Au lieu de:
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres (w tym wszystkie cz™Ûci i opcje,
jeüeli dotyczy)
38 pakietów
Lire:
II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres (w tym wszystkie cz™Ûci i opcje,
jeüeli dotyczy)
42 pakiety
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Wadium za dodatkowe pakiety.
Pakiet nr 39 - 50 PLN.
Pakiet nr 40 - 3 000 PLN.
Pakiet nr 41 - 500 PLN.
Pakier nr 42 - 200 PLN.
(formularze cenowe od pakietu nr 39-42 doÂ…czone jako zaÂ…czniki do
wyjaÛnieÄ nr 1).
Pakiet 39.
L.p. Rodzaj asortymentu Nazwa Handlowa Jedn.miary IloÛ‡ op, szt./rok
1 2 3 4 5

   1.  Worek trzykomorowy zawieraj…cy aminokwasy,glukoz™ i emulsj™ tÂuszcz. a
1 440 lub 1 500 ml do podawania drog… üy obwodowych i centralnych szt.
100
Wadium dla pakietu nr 39 - 50 PLN.
Pakiet 40.

   1.  Prismasol 2K a 5 000 ml szt. 3 000

   2.  PrismOcal a 5 000 ml szt. 2 700

   3.  Prismocitrate a 5 000 ml szt. 2 000
Wadium dla pakietu nr 40 - 3 000 PLN.
Pakiet 41.
L.p. Rodzaj asortymentu Nazwa Handlowa Jedn.miary IloÛ‡ op, szt/rok
1 2 3 4 5

   1.  Cefepime fiol.2g szt. 300

   2.  Paracetamol fiol.0.01g/ml a 100 ml szt. 3 000
Wadium dla pakietu nr 41 - 500 PLN.
Pakiet 42.
L.p. Rodzaj asortymentu Nazwa Handlowa Jedn.miary IloÛ‡ op, szt/rok
1 2 3 4 5

   1.  Midazolam amp.0.005g/2ml szt. 350

   2.  Midazolam amp.0.015g/2ml szt. 9 000
Wadium dla pakietu nr 42 - 200 PLN.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR