01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2009
Date de péremption : 11/01/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Réseaux, Réseau à grande distance, Services de télécommunications, Services de téléphonie et de transmission de données, Services de messagerie électronique, Services de réseaux informatiques

2009/S 246-351758 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Hansel Oy, PL 1386, Mannerheiminaukio 1 A, Hansel Oy, FIN-00101 Helsinki.
Tel. +358 207444200. E-mail: kilpailutus@hansel.fi. Fax +358 207444266.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.11.2009, 2009/S
216-311686)
Objet: CPV: 64200000, 64210000, 72700000, 64216100, 32400000, 32430000.
Services de télécommunications.
Services de téléphonie et de transmission de données.
Services de réseaux informatiques.
Procédure incomplèteLa procédure de passation a été interrompue.Autres
informations complémentaires
Valtionhallinnon tietoliikenneyhteydet: toimipisteet yhdistävät
tietoliikenneyhteydet ja internet-liittymät puitejärjestelyä koskeva
tarjouskilpailu keskeytetään.
Valtionhallinnon tietoliikenneyhteyksiä koskevan tarjouskilpailun
tarjousaikana on ilmennyt eräitä tietoliikenneyhteyksien
tietoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat
tarjouspyynnössä esitettyyn hankinnan kohteen määrittelyyn ja
hinnoittelumalliin. Tarjousaikana on muun muassa julkaistu valtioneuvoston
periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä
(1.12.2009). Tämän lisäksi Hansel Oy:n tietoon on saatettu eräitä muita
valtionhallinnon tietoturvallisuuteen sekä tarjouspyynnön teknisiin
yksityiskohtiin liittyviä kysymyksiä, jotka on välttämätöntä huomioida
tarjouskilpailussa. Valtionhallinnon tietoliikenneyhteyksien
tarjouskilpailu keskeytetään, jotta muutokset ja täsmennykset voidaan
tehdä tarjouspyyntöön tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimusten
mukaisesti sekä yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten
saamiseksi.
Uusi tarjouskilpailu tullaan järjestämään vuoden 2010 alkupuolella.
Tiedotamme tarkemmin uuden kilpailutuksen toteutuksesta lähiaikoina.
 
 
C L A S S E    C P V
32400000 - Réseaux 
32430000 - Réseau à grande distance 
72700000 - Services de réseaux informatiques 
64200000 - Services de télécommunications 
64210000 - Services de téléphonie et de transmission de données 
64216100 - Services de messagerie électronique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR