Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: DÈsinfectants

2021/S 179-465603  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Bucure?ti: DÈsinfectants 2021/S 179-465603 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic "Prof.Dr.Th.Burghele" NumÈro national d'identification: 4283538 Adresse postale: Strada: Panduri, nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050659 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mirela Dancu Courriel: achizitii@burghele.ro TÈlÈphone: +40 24106910 Fax: +40 24111055 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.burghele.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spital cu paturi
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare dezinfectanti NumÈro de rÈfÈrence: 4283538_2020_PAAPD1155095
II.1.2) Code CPV principal 24455000 DÈsinfectants
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare dezinfectanti conform caietelor de sarcini si lista loturi
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 663 760.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant pentru suprafe?e semicritice
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru suprafe?e semicritice litri 3000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia ciclica a aeromicroflorei prin nebulizare (suprafete si dispositive medicale) (aprobat Registru National de Biocide)
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia ciclica a aeromicroflorei prin nebulizare (suprafete si dispositive medicale) (aprobat Registru National de Biocide) litri 4000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Produs lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frecare (aprobat Reginstrul national de biocide)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Produs lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frecare (aprobat Reginstrul national de biocide) litri 10000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant de risc inalt pt suprafete critice (aprobat Registru National de Biocide)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant de risc inalt pt suprafete critice (aprobat Registru National de Biocide) litri 2000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dispositive medicale termosensibile pe baza de acid peracetic (aprobat Registru National de Biocide)
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dispositive medicale termosensibile pe baza de acid peracetic (aprobat Registru National de Biocide) litri 400
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360"Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant pentru suprafe?e noncritice
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru suprafe?e noncritice litri 5000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dezinfectant ñ Detergent lichid concentrate de nivel mediu pentru suprafete (aprobat Registru National de Biocide)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant ñ Detergent lichid concentrate de nivel mediu pentru suprafete (aprobat Registru National de Biocide) litri 1000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sapun dezinfectant lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare (aprobat Registru National de Biocide)
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 DÈsinfectants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" cu sediul in Sos. Panduri, nr.20, sector 5, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Sapun dezinfectant lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare (aprobat Registru National de Biocide) litri 1000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Cod SMIS 138360 "Optimizarea masurilor de prevenire si combatere a COVID 19 in cadrul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Theodor Burghele" - acronim THB-COV19; PROGRAMUL OPERA?IONAL INFRASTRUCTUR MARE; Axa Prioritar 9; Protejarea s?n?t??ii popula?iei Ón contextul pandemiei cauzate de COVID-19 ; Obiectivul Specific
   9. 1 - Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 245-606476
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7595
Lot n : 1 IntitulÈ:
Produs lichid pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frecare (aprobat Reginstrul national de biocide)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEC S.A.
NumÈro national d'identification: 199150 Adresse postale: Strada: Barbusse Henri, nr. 16, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400616 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400616 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@farmec.ro TÈlÈphone: +40 264432649 Fax: +40 264432649 Adresse internet: www.farmec.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 780 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 208 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7598; 7601
Lot n : 4 IntitulÈ:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dispositive medicale termosensibile pe baza de acid peracetic (aprobat Registru National de Biocide)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Unimedik Impex SRL NumÈro national d'identification: RO 30410916 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 184, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021343 Pays: Roumanie Courriel: office_unimedik@yahoo.ro TÈlÈphone: +40 724343334 Fax: +40 314382124 Adresse internet: www.unimedik.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 118 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 112 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7596
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dezinfectant de risc inalt pt suprafete critice (aprobat Registru National de Biocide)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SYNTTERGY CONSULT S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 14446373 Adresse postale: Strada Bologa Valeriu, Nr. 3 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400436 Pays: Roumanie Courriel: office@synttergy.ro TÈlÈphone: +40 212522358 Fax: +40 212520760 Adresse internet: www.synttergy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 100 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 98 260.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7600
Lot n : 7 IntitulÈ:
Dezinfectant pentru suprafe?e noncritice
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. PROHEALTH MED S.R.L.
NumÈro national d'identification: 37869941 Adresse postale: Strada: Matei Basarab, nr. 0, Sector: -, Judet: Ialomita, Localitate: Slobozia, Cod postal: 920031 Ville: Slobozia Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 920031 Pays: Roumanie Courriel: prohealth.med.il@gmail.com TÈlÈphone: +40 0722362636 Adresse internet: www.prohealth.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 240 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 174 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7597
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dezinfectant ñ Detergent lichid concentrate de nivel mediu pentru suprafete (aprobat Registru National de Biocide)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AL-CARINA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4621450 Adresse postale: Strada Piramidei, Nr. 8 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100645 Pays: Roumanie Courriel: info@alcarina.ro TÈlÈphone: +40 244520853 Fax: +40 244520853 Adresse internet: www.alcarina.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 48 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7599
Lot n : 5 IntitulÈ:
Sapun dezinfectant lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare (aprobat Registru National de Biocide)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL NumÈro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 636 Ville: Remetea Mare Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 307350 Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com TÈlÈphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 34 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 23 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
24455000 - Désinfectants