Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Rodenticides

2021/S 179-465739  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Bucure?ti: Rodenticides 2021/S 179-465739 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.
Numéro national d'identification: 37804055 Adresse postale: Strada: Aleea Buchetului, nr. 10-12, Sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011849 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andreea Popescu Courriel: andreea.popescu@cmeib.ro Téléphone: +40 752041913 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cmeib.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: companie municipala
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Produse raticide pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) Numéro de référence: 378040552025010
II.1.2) Code CPV principal 24456000 Rodenticides
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

Lot 1 - Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatii exterioare(pasta)- difenacoum-0.005% maxim 55.500 kg Lot 2- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare(pasta)- brodifacoum
   0. 005%- maxim
   6. 000 kg Lot 3- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare(pasta) -difenacoum-
   0. 005% - maxim
   6. 000 kg Lot 4- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatiile exterioare(pasta)- bromadiolone-
   0. 005%- maxim 46.000 kg Lot 5- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor(peleti)- brodifacoum-
   0. 005%- maxim 19.500 kg Lot 6- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor(peleti)- difenacoum-0.005% - maxim- 19.500 kg Lot 7-Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor(peleti)- bromadiolone-0.005%- maxim 19.500 kg Lot 8- Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) utilizare in sistemul de canalizare si sistemul de management al traficului (cub/disc/bloc cerat (parafinat))- brodifacoum-0.005%- maxim
   6. 500 kg Lot 9-Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) - utilizare in sistemul de canalizare (cub/disc/bloc cerat (parafinat)) - bromadiolone /brodiafcoum /difenacoum -
   0. 005%- maxim 14.500kg Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor- 18 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 605 625.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti)- bromadiolone-0.005%- maxim 19.500 kg
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti)- bromadiolone-0.005%- maxim 19.500 kg, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 75.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-10 kg- maxim 19.500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-10 kg-maxim -
   5. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) utilizare in sistemul de canalizare si sistemul de management al traficului (cub/disc/bloc cerat (parafinat))- brodifacoum-0.005%- maxim
   6. 500 kg
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) utilizare in sistemul de canalizare si sistemul de management al traficului (cub/disc/bloc cerat (parafinat))- brodifacoum-0.005%- maxim
   6. 500 kg, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 40.500 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-100 kg- maxim
   6. 500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-100 kg-maxim -
   1. 500 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare-difenacoum (pasta)-
   0. 005% - maxim
   6. 000 kg
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare-difenacoum (pasta)-
   0. 005% - maxim
   6. 000 kg, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 18.000 lei. Cantitati acord-cadru: minim-10 kg- maxim
   6. 000 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-10 kg-maxim -
   1. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti)- difenacoum-0.005% - maxim- 19.500 kg
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti)- difenacoum-0.005% - maxim- 19.500 kg, conform specificatiilor tehnicedin caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 75.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-10 kg- maxim 19.500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-10 kg-maxim -
   5. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare (pasta)- brodifacoum
   0. 005%- maxim
   6. 000
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare (pasta)- brodifacoum
   0. 005%- maxim
   6. 000 kg conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 25.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-100 kg- maxim
   6. 000 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-100 kg-maxim -
   1. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatii exterioare (pasta)- difenacoum-0.005% maxim 55.500 kg
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, Sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatii exterioare (pasta)- difenacoum-0.005% maxim 55.500 kg, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini.Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 120.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-100 kg- maxim 55.500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-100 kg-maxim -
   7. 500 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti), brodifacoum concentratie
   0. 005%- 19.500 kg
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 80.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-100 kg- maxim 19.500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-100 kg-maxim -
   5. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) - utilizare in sistemul de canalizare - bromadiolone /brodiafcoum /difenacoum (cub/disc/bloc certa (parafinat))-
   0. 005%- maxim 14.500kg
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) - utilizare in sistemul de canalizare - bromadiolone /brodiafcoum /difenacoum (cub/disc/bloc certa (parafinat))-
   0. 005%- maxim 14.500kg , conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 80.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-10 kg- maxim 14.500 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-10 kg-maxim -
   4. 000 kg.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatiile exterioare (pasta)- bromadiolone-
   0. 005%- maxim 46.000 kg
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24456000 Rodenticides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Aleea Buchetului, nr.10-12, sector 3
II.2.4) Description des prestations:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) pe spatiile exterioare (pasta)- bromadiolone-
   0. 005%- maxim 46.000 kg, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termenul de livrare reprezinta termenul in care operatorul economic se angajeaza sa livreze produsele ce fac obiectul procedurii. Termenul nu poate fi mai mare decat maximul acceptat prin caietul de sarcini. Termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 120.000 lei fara TVA. Cantitati acord-cadru: minim-10 kg- maxim 46.000 kg. Cantitati contract subsecvent: minim-10 kg-maxim -
   6. 000 kg.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 203-492834
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32
Lot nº: 5 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti), brodifacoum concentratie
   0. 005%- 19.500 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROVET Numéro national d'identification: RO 6193482 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: eugeniu@yahoo.com Téléphone: +40 723504111 Fax: +40 212080310 Adresse internet: www.agrovet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 101 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 329 550.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18
Lot nº: 8 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) utilizare in sistemul de canalizare si sistemul de management al traficului (cub/disc/bloc cerat (parafinat))- brodifacoum-0.005%- maxim
   6. 500 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROVET Numéro national d'identification: RO 6193482 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: eugeniu@yahoo.com Téléphone: +40 723504111 Fax: +40 212080310 Adresse internet: www.agrovet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 835.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 184 275.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26
Lot nº: 3 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare-difenacoum (pasta)-
   0. 005% - maxim
   6. 000 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMAVET Numéro national d'identification: RO 256 Adresse postale: Strada CALEA GIULESTI 333, Nr. 333, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060269 Pays: Roumanie Courriel: lucian.gabor@farmavet.ro Téléphone: +40 744388074 Adresse internet: www.farmavet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 885.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 91 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18
Lot nº: 8 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) utilizare in sistemul de canalizare si sistemul de management al traficului (cub/disc/bloc cerat (parafinat))- brodifacoum-0.005%- maxim
   6. 500 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROVET Numéro national d'identification: RO 6193482 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: eugeniu@yahoo.com Téléphone: +40 723504111 Fax: +40 212080310 Adresse internet: www.agrovet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 175 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 184 275.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 25
Lot nº: 3 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in focare-difenacoum (pasta)-
   0. 005% - maxim
   6. 000 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMAVET Numéro national d'identification: RO 256 Adresse postale: Strada CALEA GIULESTI 333, Nr. 333, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060269 Pays: Roumanie Courriel: lucian.gabor@farmavet.ro Téléphone: +40 744388074 Adresse internet: www.farmavet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 91 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 27
Lot nº: 5 Intitulé:
Produs raticid pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani) in subsolurile cladirilor (peleti), brodifacoum concentratie
   0. 005%- 19.500 kg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROVET Numéro national d'identification: RO 6193482 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: eugeniu@yahoo.com Téléphone: +40 723504111 Fax: +40 212080310 Adresse internet: www.agrovet.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 312 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 329 550.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
24456000 - Rodenticides