Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/10/2011
Date de péremption : 16/01/2012
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie , et services d'inspection

2011/S 208-337732 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, attn: Anna Carin Andersson,
DANEMARK-2000Frederiksberg. Tel. +45 28984371. E-mail:
anan01@frederiksberg.dk.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 25.10.2011, 2011/S
205-334227)
Yderligere supplerende oplysninger
I punkt IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere
dokumenter:
Skal der: d. 29.11.2011 ' kl. 12:00 udelukkende indgives en anmodning om
prækvalifikation vedlagt de dokumenter der kræves i henhold til pkt.
III.1).
I punkt V.4.3) forstås ved: Frist for modtagelse projekter: fremsendelse
af første idéskitse og ansøgning om deltagelse i etape
   2.  16.1.2012 -
12:00.
Til punkt - IV.4.4) om Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af
opfordringer til at deltage der er den
   7. 2.2012. - kan det yderligere
oplyses at der herefter er frist for modtagelse af konkurrenceforslag
anden etape - 19.3.2012 kl. 12:00.
VI.2) Yderligere oplysninger
Projektkonkurrencen afholdes i to etaper. I første etape deltager de 5
prækvalificerede teams. De fem teams afleverer en idéskitse, der
illustrerer den overordnede arkitektoniske idé, herunder placering,
volumen samt diagrammatisk redegørelse for organisering af funktioner.
Efter første etape udvælges 2 teams til deltagelse idet videre forløb. I
anden etape afleveres en uddybning af den arkitektoniske idé, herunder
funktioner, miljø og forslag til materialevalg, konstruktionsprincipper
samt økonomisk overslag. Efter første etape afholder bygherre et
præsentations møde af ½ time med hver af de 2 teams, der deltager i anden
etape.
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR