Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 22/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Services d'assurance de biens, Services d'assurance responsabilité civile

2009/S 187-268167 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brn›, PekaÙská 53, Odbor právních v›cí a
kontroly, attn: Ing. Ivan Mrkva, CZ-656 91 Brno. Tel. +420 543184041.
E-mail: ivan.mrkva@fnusa.cz. Fax +420 543183285.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   5. 9.2009, 2009/S
171-247069)
Objet: CPV: 66515200, 66516000.
Services d'assurance de biens.
Services d'assurance responsabilité civile.
Au lieu de: VI.3) Daláí informace.
Zadavatel ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona umoþní prohlídku svého
majetku váem uchazeïm, kteÙí se dne 20.10.2009 v 10:00 hod dostaví do
zasedací místnosti, budova J v sídle zadavatele,
   5.  patro, dv. 608.
Lire: VI.3) Daláí informace.
Zadavatel ve smyslu ust. § 49 odst. 4 zákona umoþní prohlídku svého
majetku váem uchazeïm, kteÙí se dne
   9. 10.2009 v 10:00 hod dostaví do
zasedací místnosti, budova J v sídle zadavatele,
   5.  patro, dv. 608.
 
 
C L A S S E    C P V
66515200 - Services d'assurance de biens 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR