01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/11/2011
Date de péremption : 30/11/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction , Services de conduite des travaux , Services de conseil et de consultation en ingénierie , Services de contrôle technique de bâtiments , Supervision du projet et documentation , Services de conseil juridique

2011/S 215-349875 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás, Egreskátai út 27., attn: Kocsi
János Társulás Elnöke, HONGRIE-2760Nagykáta. Tel. +36 29640060. Fax +36
29640060.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 23.9.2011, 2011/S
183-299908)
Au lieu de:
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2.
I) 1 fŃ árszakértŃ, aki az alábbi képzettséggel és tapasztalattal
rendelkezik:
- legalább középfokú végzettség,
- képesített építŃipari árszakértŃi végzettség,
- legalább 5 év beruházási árszakértŃi gyakorlat,
- magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelŃnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban
megadott részszempontok:

   1.  Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 50;

   2.  Mérnöki felügyelet szakmai ajánlaton belül:
   2. 1. Kockázatkezelés,
költségmenedzsment - súlyszám 15;
   2. 2. ErŃforrásallokáció - súlyszám 30.
Súlyszám 45.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje:
   7. 11.2011 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidŃ:
   7. 11.2011 (10:00).
V.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum:
   7. 11.2011 (10:00).
VI.3) További információk:
VI.3)13. Az ajánlatok értékelése:
Részszempontonként adható pontszám: 1 - 10.
A pontkiosztás módszere:
Az elsŃ bírálati szempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004.
módosított ajánlása (2010. évi 152. szám) szerint III.A1. "ba" pont, míg a
második bírálati szempont vonatkozásában a III.B1. pont szerint kerülnek
kiosztásra a pontok. A részletes értékelés leírását a dokumentáció
tartalmazza.
Lire:
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/2.
I) 1 fŃ árszakértŃ, aki az alábbi képzettséggel és tapasztalattal
rendelkezik:
- legalább középfokú végzettség,
- képesített OKJ KöltségszakértŃ (OKJ száma: 54343602) vagy 13/1997.
(VII.23.) PM-ÁH együttes rendelet szerinti árkalkulátori és árszakértŃi
képesítés vagy Képesített árszakértŃ vagy Okleveles árszakértŃ vagy
ÉpítŃipari Igazságügyi szakmérnök vagy Mérnök,
- közgazdász végzettség,
- legalább 5 év beruházási árszakértŃi gyakorlat,
- magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
Az összességében legelŃnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban
megadott részszempontok:

   1.  Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 80;

   2.  Mérnöki felügyelet szakmai ajánlaton belül (súlyszám 80):
   2. 1.
Kockázatkezelés - súlyszám 15;
   2. 2. Vállalkozói követelések és
változtatások kezelése - súlyszám 30;
   2. 3. Organizációs terv - súlyszám
25;
   2. 4 Környzetvédelmi intézkedések - Súlyszám 10.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.11.2011 (11:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidŃ: 30.11.2011 (11:00).
V.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 30.11.2011 (11:00).
VI.3) További információk:
VI.3)13. Az ajánlatok értékelése:
Részszempontonként adható pontszám: 1 - 10.
A pontkiosztás módszere: Az Ajánlati ár esetén a Közbeszerzések Tanácsa
2/2004. módosított ajánlása (2010. évi 152. szám) III.A1. ba) pontja
szerint kerülnek kiosztásra a pontok Mérnöki felügyelet szakmai ajánlat:
A részszemponton belüli egyes alszempontok (2.1.-2.4.) értékelése során
AjánlatkérŃ (szakmai zsńri bevonásával) a beérkezett érvényes ajánlatokat
sorbarendezi és az egyes ajánlatokhoz helyezéseket rendel.
A szakmai zsńri által kiosztott helyezések képezik a pontkiosztás alapját.
A legalacsonyabb helyezést elérŃ ajánlattevŃ megkapja a maximális
pontszámot az adott alszempontra, míg a többi pont a Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. módosított (2010. évi 152. szám) ajánlás III. A1. ba)
pontja szerinti arányosítás módszerével kerül kiosztásra. Az 1-10 között
kiosztott pontok az alszemponthoz rendelt súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, majd összessítésre.
Autres informations complémentaires
Változások történtek a megfelelŃ pályázati dokumentációban.
Az Ajánlati Dokumentációban történt módosításokra tekintettel a módosított
Ajánlati Dokumentáció valamennyi ajánlattevŃ részére postai úton
megküldésre kerül, illetve elŃzetes telefonos egyeztetést követŃen az
Ajánlati Dokumentáció megvásárlásának helyén személyesen átvehetŃ.
Az Ajánlati Dokumentáció II.9. pontja "Bírálat" módosul.
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71310000 - Services de conseil en matičre d'ingénierie et de construction 
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71631300 - Services de contrôle technique de bâtiments 
79111000 - Services de conseil juridique 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR