Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 16/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Services divers d'ingénierie

2009/S 187-268269 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gemeente Dordrecht, Noordendijk 248, Service Centrum Drechtsteden, attn:
Service Eenheid Inkoop/Mw J. Bakker, NL-3311 RR Dordrecht. Tel. +31
788007399. E-mail: inkoop@drechtsteden.nl.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 9.2009, 2009/S
169-244201)
Objet: CPV: 71330000.
Services divers d'ingénierie.
Au lieu de: III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van
ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Geen specifieke rechtsvorm vereist.
Lire: III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers
waaraan de opdracht wordt gegund:
Geen specifieke rechtsvorm vereist. Indien in combinatie wordt
ingeschreven dienen de combinanten wel gezamenlijke en hoofdelijke
aansprakelijkheid te aanvaarden voor de volledige en juiste uitvoering van
de opdracht. Zie verder aanbestedingsdocumenten.
 
 
C L A S S E    C P V
71330000 - Services divers d'ingénierie 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR