Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/12/2009
Date de péremption : 12/02/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Services prestés par les cardiologues

2009/S 245-350223 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Debreceni Egyetem, Egyetem tér
   1. , D.E.O.E.C., attn: Józsa Judit Gazdasági
Igazgatóság, HU-4032 Debrecen. Tel. +36 52417962. E-mail: jjozsa@dote.hu.
Fax +36 52425204.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 28.11.2009, 2009/S
230-330558)
Objet: CPV: 85121231.
Services prestés par les cardiologues.
Au lieu de: III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
AjánlatkérŃ meghiúsulási kötbér meghatározását írja elŃ a dokumentációban
meghatározott szerzŃdéses feltételek szerint.
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M2) a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja szerint a teljesítésbe bevonandó
szakemberek megnevezése, szakmai életrajza, akik közül minimálisan 5 fŃ
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezŃ intervenciós
kardiológiában (ezen belül is a terápiás eljárásokban) jártas orvos. A
laboratórium vezetésére az elŃzŃekben elŃírt feltételeknek megfelelŃ, de
legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezŃ szakember megnevezése. A
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben elŃírt feltételeknek megfelelŃ
asszisztensek megnevezése.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetŃk (versenypárbeszéd
esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.1.2010 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
15.1.2010 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 15.1.2010 (11:00).
VI.3) További információk:

   8.  Eredményhirdetés: 22.1.2010-ben (11:00).

   9.  SzerzŃdéskötés:
   1. 2.2010-ben.
Lire: III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
AjánlatkérŃ késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér meghatározását írja
elŃ a dokumentációban meghatározott szerzŃdéses feltételek szerint.
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
M2)a Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja szerint a teljesítésbe bevonandó
szakemberek megnevezése, szakmai életrajza, akik közül minimálisan 5 fŃ
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezŃ intervenciós
kardiológiában (ezen belül is a terápiás eljárásokban) jártas orvos, A
laboratórium vezetésére az elŃzŃekben elŃírt feltételeknek megfelelŃ, de
legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezŃ szakember megnevezése. A
60/2003.(X.20.) ESZCSM. Rendeletben elŃírt feltételeknek megfelelŃ
asszisztensek megnevezése.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetŃk (versenypárbeszéd
esetében):
A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.2.2010 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
12.2.2010 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 12.2.2010 (11:00).
VI.3) További információk:

   8.  Eredményhirdetés: 24.2.2010-ben (11:00).

   9.  SzerzŃdéskötés:
   9. 3.2010-ben.
12. AjánlatkérŃ helyszíni bejárás tart, melynek idŃpontja: 20.1.2010-ben
(10:30). Gazdasági Igazgatóság Önálló Kereskedelmi. Osztály II. em
212.szoba elŃtti találkozással.
 
 
C L A S S E    C P V
85121231 - Services prestés par les cardiologues 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR