Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2010
Date de péremption : 06/01/2011
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
BELGIQUE
appel-offre

Services de recherche et développement et services de conseil connexes.

2010/S 227-347429 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Services
 
 
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua ov, Interelectra ov, Inter-energa ov, Inter-media ov, Iveg ov, Infrax West ov en PBE Trichterheideweg 8 Attn: May Denier (aankoop en logistiek) 3500 Hasselt BELGIQUE Téléphone +32 11266350 Courrier électronique (e-mail): may.denier@infrax.be Fax +32 11266115 Adresse(s) internet Adresse générale de l'entité adjudicatrice http://www.infrax.be
 
 
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1)DESCRIPTION
II.1.6)Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) 73000000 Description Services de recherche et développement et services de conseil connexes. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ Upgrading DMS en SCADA-systeem
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Upgrading DMS en SCADA-systeem geschikt voor de uitbating van een middenspanningsnet met hoge penetratie aan decentrale productie. Distributiecabines met telecontrole en telemonitoring moeten geïntegreerd worden in een opgewaardeerd DMS en SCADA systeem dat toelaat op basis van binnenkomende gegevens en predicties van hernieuwbare energieproductie en lasten setpoints te bepalen en te communiceren naar intelligente netcomponenten. Dit lot omvat concreet:  - berekening van de toekomstige nettoestand door integratie van de bestaande nettoestand met productie- en belastingspredictiesoftware,  - ontwikkeling controle en automatiseringssoftware voor een snellere storingsafhandeling van het net en beter asset management,  - ontwikkeling van regelalgoritmes voor de aansturing van intelligente netelementen, belastingen, opslag om de belasting en de spanning van het net te bewaken.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 73000000 LOT n° 2 INTITULÉ Uitwerken van technische oplossingen
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Uitwerken van technische oplossingen tbv de microbalancing van locale laagspanningsnetten. Dit lot omvat concreet: De ontwikkeling van nieuwe hardware en software of toepassing van bestaande hardware en software voor de aansturing van:  - decentrale productie-eenheden,  - laders van elektrische voertuigen (EV),  - belastingen,  - en energie-opslag-installaties. In functie van de actuele noden van het net.  - doortesten hard- en software in real life omstandigheden.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 73000000 LOT n° 3 INTITULÉ Ontwikkeling van een technisch platform
 1)DESCRIPTION SUCCINCTE Ontwikkeling van een technisch platform dat voldoet aan de door de regulator/overheden opgelegde minimum vereisten voor smart metering en smart grids. Dit lot omvat concreet:  - bepalen welke de technische vereisten zijn gesteld aan dit platform met betrekking tot datamanagement, communicatiesnelheid, security, de toe te passen protocollen, links met AMM en MDM, ed,  - afstemming tussen de technische of secundaire regeling en de economische of tertiaire regeling,  - uitvoeren van testprojecten in real-life.
 2)CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 73000000
 
 
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.3)RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3)Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
IV.3.4)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
   6. 1.2011 - 11
:
00
IV.3.5)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation néerlandais.
 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR