01 49 36 46 20 Inscription gratuite Contact Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2010
Date de péremption : 08/11/2010
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Services de technologies de l'information, conseil, développement de , logiciels, internet et appui

2010/S 211-322005 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Københavns Kommune, Forretningscenter for Personale og Udvikling,
Lønkontraktsekretariatet, Ottiliavej 1,
   6.  sal, attn: Lene Engelbrecht,
DANEMARK-2500Valby. E-mail: VP-udbud@ks.kk.dk.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 10.2010, 2010/S
192-293651)
Au lieu de:
VI.3) Yderligere oplysninger
Anmodning om prækvalifikation bedes fremsendt i 11 identiske eksemplarer i
papirform (en mærket original og ti kopier) samt komplet elektronisk kopi
af ansøgningen i reviderbart word format på CDrom/USB nøgle eller andet
elektronisk medie. Den fremsendte anmodning mærkes 'Vagtplan ' EU-udbud'
samt 'MÅ IKKE ÅBNES I POSTMODTAGELSEN'. Endvidere bedes anmodningen
indeholde oplysninger om e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson
hos ansøger, hvortil eventuelle meddelelser under udbuddet kan sendes.
For så vidt angår vedligeholdelse er der tale om en løbende kontrakt.
Uopsigelighedsperioden er 72 månederfra godkendt overtagelse, hvilket
angivelsen i Del II.3 henviser til.
Lire:
VI.3) Yderligere oplysninger
Anmodning om prækvalifikation bedes fremsendt i 11 identiske eksemplarer i
papirform (en mærket original og ti kopier) samt komplet elektronisk kopi
af ansøgningen i reviderbart word format på CDrom/USB nøgle eller andet
elektronisk medie. Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet (DEL
III.2.2) kan dog vedlægges i pdf format i stedet for reviderbart word
format. Den fremsendte anmodning mærkes 'Vagtplan ' EU-udbud' samt 'MÅ
IKKEÅBNES I POSTMODTAGELSEN'. Endvidere bedes anmodningen indeholde
oplysninger om e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson hos
ansøger, hvortil eventuelle meddelelser under udbuddet kan sendes.
For så vidt angår vedligeholdelse er der tale om en løbende kontrakt.
Uopsigelighedsperioden er 72 månederfra godkendt overtagelse, hvilket
angivelsen i Del II.3 henviser til.
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR