Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2010
Date de péremption : 10/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Travaux de construction

2010/S 247-376272 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Állami Autópálya KezelŃ Zrt., Váci út 45/B., attn: dr. Kulcsár Szilárd;
Logisztikai Osztály (Közbeszerzés), V. emelet, 516. szoba (Postacím: 1380
Budapest, Pf: 1170.), HONGRIE-1134Budapest. Tel. +36 14368202. E-mail:
kulcsar.szilard@autopalya.hu. Fax +36 14368370.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.11.2010, 2010/S
223-341317)
Au lieu de:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
AjánlattevŃ vagy alvállalkozója csatoljon:
- cégszerńen aláírt nyilatkozatot - figyelemmel a Kbt.
   4.  § 9/A. pontjában
foglaltakra - az elŃzŃ 3 naptári év (2007., 2008. 2009.) vonatkozásában a
közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi úthálózat részein végzett kátyúzás
vagy burkolat-felújítás) származó - általános forgalmi adó nélkül
számított (nettó) - árbevételérŃl évenkénti bontásban, attól függŃen, hogy
AjánlattevŃ mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AjánlattevŃ vagy alvállalkozó alkalmatlan a szerzŃdés teljesítésére, ha:
- nem rendelkezik a gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint,
az elŃzŃ 3 naptári év (2007., 2008., 2009.) valamelyikében összesen az
   1. 
rész tekintetében legalább nettó 84 000 000 HUF, a
   2.  rész tekintetében
legalább nettó 66 000 000 HUF a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi
úthálózat részein végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - árbevétellel.
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
AjánlattevŃ vagy alvállalkozója csatoljon:
- (M1) cégszerńen aláírt nyilatkozatot részajánlatonként az elŃzŃ 3
naptári év (2007., 2008., 2009.) szerzŃdésszerńen teljesített, a jelen
közbeszerzés tárgyának megfelelŃ (gyorsforgalmi úthálózat részein végzett
kátyúzás vagy burkolat-felújítás) munkáinak ismertetésérŃl a Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerinti módon igazolva. Az igazolásban meg kell adni
legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elŃírásoknak és a
szerzŃdésnek megfelelŃen történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AjánlattevŃ vagy alvállalkozó alkalmatlan a szerzŃdés teljesítésére, ha:
- (M1) nem rendelkezik az elŃzŃ 3 naptári év (2007., 2008., 2009.)
valamelyikében a közbeszerzés tárgyában (gyorsforgalmi úthálózat részein
végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás) összesen az
   1.  rész tekintetében
legalább nettó 84 000 000 HUF értékń, a
   2.  rész tekintetében legalább
nettó 66 000 000 HUF értékń szerzŃdésszerńen teljesített és a Kbt. 68. §
(2) bekezdése szerint igazolt befejezett és pozitív tartalmú referencia
munkával.
Amennyiben AjánlattevŃ több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, abban az
esetben ugyanazon referenciamunkával több rész tekintetében is igazolhatja
alkalmasságát.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
A dokumentáció beszerzésének határideje:
   7. 1.2011 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
   7. 1.2011
(11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum:
   7. 1.2011 (11:00).
Lire:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
AjánlattevŃ vagy alvállalkozója csatoljon:
- cégszerńen aláírt nyilatkozatot - figyelemmel a Kbt.
   4.  § 9/A. pontjában
foglaltakra - az ajánlattételi határidŃ lejártát megelŃzŃ 3 év (2008.,
2009., 2010.) vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi
úthálózat részein végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - árbevételérŃl évenkénti
bontásban, attól függŃen, hogy AjánlattevŃ mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AjánlattevŃ vagy alvállalkozó alkalmatlan a szerzŃdés teljesítésére, ha:
- nem rendelkezik a gazdálkodási adatai alapján tett nyilatkozata szerint,
az ajánlattételi határidŃ lejártát megelŃzŃ 3 évben (2008., 2009., 2010.)
összesen az
   1.  rész tekintetében legalább nettó 84 000 000 HUF, a
   2.  rész
tekintetében legalább nettó 66 000 000 HUF a közbeszerzés tárgyából
(gyorsforgalmi úthálózat részein végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - árbevétellel.
III.2.3) Mńszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
AjánlattevŃ vagy alvállalkozója csatoljon:
- (M1) cégszerńen aláírt nyilatkozatot részajánlatonként az ajánlattételi
határidŃ lejártát megelŃzŃ 3 év (2008., 2009., 2010.) szerzŃdésszerńen
teljesített, a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelŃ (gyorsforgalmi
úthálózat részein végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás) munkáinak
ismertetésérŃl a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti módon igazolva. Az
igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a
teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az elŃírásoknak és a szerzŃdésnek megfelelŃen történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AjánlattevŃ vagy alvállalkozó alkalmatlan a szerzŃdés teljesítésére, ha:
- (M1) nem rendelkezik az ajánlattételi határidŃ lejártát megelŃzŃ 3 évben
(2008., 2009., 2010.) a közbeszerzés tárgyában (gyorsforgalmi úthálózat
részein végzett kátyúzás vagy burkolat-felújítás) összesen az
   1.  rész
tekintetében legalább nettó 84 000 000 HUF értékń, a
   2.  rész tekintetében
legalább nettó 66 000 000 HUF értékń szerzŃdésszerńen teljesített és a
Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint igazolt befejezett és pozitív tartalmú
referencia munkával.
Amennyiben AjánlattevŃ több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, abban az
esetben ugyanazon referenciamunkával több rész tekintetében is igazolhatja
alkalmasságát.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.1.2011 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidŃ, illetve a részvételi határidŃ:
10.1.2011 (11:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 10.1.2011 (11:00).
Autres informations complémentaires
Változások történtek a megfelelŃ pályázati dokumentációban.
AjánlatkérŃ jelen hirdetmény útján módosítja a TED adatbázisban
17.11.2010-ben 2010/S 223-341317 számon, illetve a Közbeszerzési
ÉrtesítŃben 19.11.2010-ben 33 391/2010. számon megjelent ajánlati felhívás
III.2.2., III.2.3., IV.3.3., IV.3.4. és IV.3.8. pontjait.
AjánlatkérŃ tájékoztatja az ajánlattevŃket, hogy a módosított Dokumentáció
AjánlatkérŃnél díjmentesen átvehetŃ.
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR