Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2011
Date de péremption : 08/08/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Travaux de construction de bâtiments , Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie , civil

2011/S 148-245216 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, str. Apolodor, nr. 17,
sector 5, Leonard Enescu, ROUMANIE-050741Bucureßti. Tel. +40 372111409.
E-mail: leonard.enescu@mdrl.ro. Fax +40 372111445.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 21.6.2011, 2011/S
117-193040)
Au lieu de:
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

   3.  Dovada ca dispune de urmat. pers. minim:
Pentru proiectare:
- 1 proiectant inginer constructii civile,
- 1 inginer autorizati topo /topometristi autorizati pentru lucrari in
sistemul de proiectie stereografic,
- 1 inginer atestat pentru verificarea proiectelor.
Pentru executia lucrarilor:
- 1 manager general de proiect in domeniul constructiilor civile si
industriale cu pregatire profesionala relevanta în aceasta calitate, prin
coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al
complexitatii,
- 2 sefi de santier cu studii de inginerie - constructii si o pregatire
profesionala de cel putin 5 ani, cu implicarea în aceasta calitate în cel
putin un proiect similar din punct de vedere al complexitatii,
- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE), atestati respectiv unul pentru
fiecare din urmatoarele domeniul I - constructii civile, industriale,
agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere,
- 4 ingineri constructii civile, industriale, cu vechime minima 3 ani,
- 1 reponsabil cu calitatea (CQ).
IV.3.4) Termen limitƒ pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare:
   8. 8.2011 (0:00).
Lire:
III.2.3) Capacitatea tehnicƒ:
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):

   3.  Dovada ca disp de urmat pers min:
Pentru proiectare:
- 1 proiectant inginer constructii civile,
- 1 inginer autorizati topo /topometristi autorizati pentru lucrari in
sistemul de proiectie stereografic,
- 1 inginer atestat pentru verificarea proiectelor.
Pentru executia lucrarilor:
- 1 manager general de proiect in domeniul constructiilor civile si
industriale cu pregatire profesionala relevanta în aceasta calitate, prin
coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al
complexitatii,
- 2 sefi de santier cu studii de inginerie - constructii si o pregatire
profesionala de cel putin 5 ani, cu implicarea în aceasta calitate în cel
putin un proiect similar din punct de vedere al complexitatii,
- 1 responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat pentru domeniul I -
constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;
telecomunicatii; miniere,
- 4 ingineri constructii civile, industriale, cu vechime minima 3 ani,
- 1 reponsabil cu calitatea (CQ).
IV.3.4) Termen limitƒ pentru primirea ofertelor sau a cererilor de
participare:
   8. 8.2011 (14:00).
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR