Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2009
Date de péremption : 10/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2009/S 187-268289 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie, Directie Zuid,
Spoorlaan 175, Postbus 412, Bureau Contractmanagement, attn: mr. M.J. van
de Kerkhof, NL-5000 AK Tilburg. Tel. +31 135117830. E-mail:
M.vd.Kerkhof@mindef.nl. Fax +31 135116869.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.9.2009, 2009/S
184-265227)
Objet: CPV: 45200000.
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil.
Au lieu de: VI.3) Nadere inlichtingen:

   1.  Inlichtingen:
a. Ten behoeve van de inschrijvers zal op
   8. 10.2009 een werkbezichtiging
worden gehouden. Plaats van samenkomst: Hoofdpoort Vliegbasis Gilze-Rijen,
Rijksweg 121 te Rijen. In verband met de verscherpte toegangsregeling op
de Vliegbasis Gilze-Rijen dienen alle bezoekers tijdig vooraf door de
aanbesteder te worden aangemeld. Derhalve dient u uiterlijk
   5. 10.2009 bij
mevrouw M.H.G. van de Manakker schriftelijk (fax +31 135117929/e-mail
MHG.vd.Manakker@mindef.nl) de namen, adresgegevens, geboortedatum en
legitimatiebewijsnummer door te geven van alle bezoekers.
Ten behoeve van de toegang dienen alle bezoekers in het bezit te zijn van
een geldig legitimatiebewijs.
b. Tot uiterlijk 14.10.2009 10:00 uur bestaat de mogelijkheid
schriftelijke vragen in te dienen bij Bureau Contractmanagement (adres en
faxnr. zie I.1).
c. De nota van inlichtingen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
21.10.2009 naar alle bestekhouders worden verstuurd.
De nota van inlichtingen ligt eveneens ter inzage op het in I.1 genoemde
adres.

   2.  Bestek.
Het beschrijvend document bestaat uit een briefovereenkomst met
werkomschrijving en tekening in 6 bladen.

   3.  Procedure.
a. Het inschrijvingsbiljet, een volledig ingevuld en ondertekende Eigen
Verklaring en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
(bewijsstuk 1 van de Eigen Verklaring) dienen in een gesloten envelop,
voorzien van bij het beschrijvend document gevoegde gele sticker,
uiterlijk op het in IV
   3. 4 genoemde tijdstip bij de aanbesteder aanwezig
te zijn ter attentie van Bureau Contractmanagement op het adres: DVD
Directie Zuid, Spoorlaan 175, 5038 CB te Tilburg.
b. Inschrijvingen per fax en/of e-mail zijn niet toegestaan.
c. De mededelingen en uitwisselingen van informatie met betrekking tot
deze procedure zullen worden gedaan door middel van de post of de fax.
d. Door inschrijving wordt verondersteld dat inschrijvers bij het
opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de
verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming
en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting wordt
uitgevoerd.
f. Acquisitie naar aanleiding van deze aankondiging wordt niet op prijs
gesteld.
g. Bij deze aankondiging behoren de volgende documenten, welke u aantreft
onder de tab "Contractdocumenten":
- Eigen Verklaring,
- Bijlage 1 Model voor het opgeven van een referentieproject,
- Inschrijvingsbiljet.

   4.  Begroting.
De laagste inschrijver dient binnen 2 werkdagen na een hiertoe gedaan
verzoek een gespecificeerde begroting te overhandigen, gespecificeerd ook
voor wat betreft de onderaannemers.
Lire: VI.3) Nadere inlichtingen:

   1. Inlichtingen:
a. Ten behoeve van de inschrijvers zal op
   8. 10.2009 om 10:00 uur een
werkbezichtiging worden gehouden. Plaats van samenkomst: Hoofdpoort
Vliegbasis Gilze-Rijen, Rijksweg 121 te Rijen.
In verband met de verscherpte toegangsregeling op de Vliegbasis
Gilze-Rijen dienen alle bezoekers tijdig vooraf door de aanbesteder te
worden aangemeld. Derhalve dient u uiterlijk
   5. 10.2009 bij mevrouw M.H.G.
van de Manakker schriftelijk (fax +31 135117929/e-mail
MHG.vd.Manakker@mindef.nl) de namen, adresgegevens, geboortedatum en
legitimatiebewijsnummer door te geven van alle bezoekers.
Ten behoeve van de toegang dienen alle bezoekers in het bezit te zijn van
een geldig legitimatiebewijs.
b. Tot uiterlijk 14.10.2009 10:00 uur bestaat de mogelijkheid
schriftelijke vragen in te dienen bij Bureau Contractmanagement (adres en
faxnr. zie I.1).
c. De nota van inlichtingen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
21.10.2009 naar alle bestekhouders worden verstuurd.
De nota van inlichtingen ligt eveneens ter inzage op het in I.1 genoemde
adres.

   2.  Bestek.
Het beschrijvend document bestaat uit een briefovereenkomst met
werkomschrijving en tekening in 6 bladen.

   3. Procedure.
a. Het inschrijvingsbiljet, een volledig ingevuld en ondertekende Eigen
Verklaring en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
(bewijsstuk 1 van de Eigen Verklaring) dienen in een gesloten envelop,
voorzien van bij het beschrijvend document gevoegde gele sticker,
uiterlijk op het in IV
   3. 4 genoemde tijdstip bij de aanbesteder aanwezig
te zijn ter attentie van Bureau Contractmanagement op het adres: DVD
Directie Zuid, Spoorlaan 175, 5038 CB te Tilburg.
b. Inschrijvingen per fax en/of e-mail zijn niet toegestaan.
c. De mededelingen en uitwisselingen van informatie met betrekking tot
deze procedure zullen worden gedaan door middel van de post of de fax.
d. Door inschrijving wordt verondersteld dat inschrijvers bij het
opstellen van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de
verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming
en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting wordt
uitgevoerd.
f. Acquisitie naar aanleiding van deze aankondiging wordt niet op prijs
gesteld.
g. Bij deze aankondiging behoren de volgende documenten, welke u aantreft
onder de tab "Contractdocumenten":
- Eigen Verklaring,
- Bijlage 1 Model voor het opgeven van een referentieproject,
- Inschrijvingsbiljet.

   4.  Begroting.
De laagste inschrijver dient binnen twee werkdagen na een hiertoe gedaan
verzoek een gespecificeerde begroting te overhandigen, gespecificeerd ook
voor wat betreft de onderaannemers.
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR