Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 22/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2009/S 201-288430 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Het College van Burgermeester en Wethouders van de Gemeente Zoetermeer,
Postbus 15, Projectleider eerste fase Verlengde Oosterheemlijn, attn: dhr.
B. ter Horst, NL-2700 AA Zoetermeer. Tel. +31 793468000. E-mail:
B.ter.Horst@zoetermeer.nl. Fax +31 793468498.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 11.9.2009, 2009/S
175-252258)
Objet: CPV: 45200000.
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil.
Au lieu de: II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht:
Begin: 19.11.2009.
Voltooiing: 20.7.2011.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
19.10.2009 - 11:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 19.10.2009
- 11:00.
Plaats: in het Projectbureau Bleizo, Prismalaan West 1 te Bleiswijk.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Alle belangstellenden.
- In aanvulling op het ARW 2005 artikel
   2. 24.1 wordt bepaald: "Het openen
van de inschrijvingen zal plaatsvinden in een openbare zitting".
Lire: II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht:
Begin: 23.11.2009.
Voltooiing: 20.7.2011.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
22.10.2009 - 11:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 22.10.2009
- 11:00.
Plaats: in het Projectbureau Bleizo, Prismalaan West 1 te Bleiswijk.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Alle belangstellenden.
- In aanvulling op het ARW 2005 artikel
   2. 24.1 wordt bepaald: "Het openen
van de inschrijvingen zal plaatsvinden in een openbare zitting".
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR