Contact Inscription gratuite Connexion
annonces appels offres marches publics
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2009
Date de péremption : 22/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts, Travaux de construction de routes, Travaux de construction de chemins piétonniers, Travaux de construction de pistes cyclables

2009/S 201-288363 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, Wegen en verkeer Vlaams-Brabant, attn:
Eva Van den Bossche, B-1800 Vilvoorde. Tel. +32 22572311. E-mail:
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be. Fax +32 22572380.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   3. 9.2009, 2009/S
169-243618)
Objet: CPV: 45233120, 45232440, 45233161, 45233162.
Travaux de construction de routes.
Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts.
Travaux de construction de chemins piétonniers.
Overige nadere inlichtingen
Er zijn rectificaties aan de bijbehorende aanbestedingsstukken
aangebracht.
Bestek 1M3D8F/09/37.
Herinrichtingswerken doortocht N9 Brusselbaan te Affligem.
Aanbesteding d.d. 22.10.2009 Europees.
Rechtzettingsbericht nr.
   2. 
Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
Herinrichtingswerken doortocht N9 Brusselbaan te Affligem.
Te wijzigen tekst:
Posten te verwijderen uit meetstaat:
Posten: 42, 44, 230, 232, 276, 340, 453, 514, 543, 545, 688, 690 omwille
van nieuwe codering TV.
Post: 55.
Posten aan te passen:
Post 203: voorziene hoeveelheid wordt 504 m³ (eenheid blijft dus behouden
in m³).
Post 313: voorziene hoeveelheid wordt 70m³ (eenheid blijft dus behouden in
m³).
Post 727: moet worden uitgedrukt in m² i.p.v. m.
Post 822: de gietijzeren buis heeft een diameter di 500 mm i.p.v. 400 mm,
zoals afgebeeld op de plannen.
Een aangepaste samenvattende meetstaat wordt in word en Excel bijgevoegd
evenals een aangepast Technisch Verslag en een conformverklaring.
Gelieve bij uw inschrijving een attest te voegen dat rekening gehouden
werd met het verbeteringsbericht nr.2.
 
 
C L A S S E    C P V
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45233162 - Travaux de construction de pistes cyclables 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR