Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/09/2010
Date de péremption : 15/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2010/S 175-266408 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Provincie Drenthe, Westerbrink 1, Afdeling Wegen en Kanalen, PAYS-BAS-9405
BJAssen. Tel. +31 592365555. E-mail: aanbestedingenwk@drenthe.nl. Fax +31
592365292.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.7.2010, 2010/S
136-209073)
Au lieu de:
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

   9. 9.2010 10:30
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
   9. 9.2010
11:00
VI.3) Nadere inlichtingen
- Namens het college van gedeputeerde staten van Drenthe wordt door de
manager van de Afdeling Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe de
openbare aanbesteding gehouden op donderdag
   9. 9.2010 om 11.00 uur in het
provinciehuis van Drenthe Westerbrink 1 te Assen.-De
inschrijvingsbiljetten, voorzien van de nodige bijlagen, dienen op de
datum van de aanbesteding tussen 10.30 uur en 11.00 uur te worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus.-Op de aanbesteding is het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) van toepassing.-De
inlichtingen worden gegeven op donderdag 26.8.2010 van 10.00 tot 11.00 uur
in de dependance van de provincie Drenthe Lauwers 1 te Assen-De nota van
inlichtingen wordt geplaatst op de aanbestedingskalender.-De directie over
het werk wordt gevoerd door de provincie Drenthe, Afdeling Wegen en
Kanalen, Westerbrink 1 te Assen.-Het werk moet uiterlijk
   1. 12.2011 worden
opgeleverd.-In het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling
door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt, zoals opgenomen in het bestek,
van de inschrijver en eventueel de onderaannemer informatie gevraagd.
Wanneer de provincie daartoe aanleiding ziet, kan zij voor of na de
gunning een nader onderzoek instellen naar de integriteit van de gegadigde
door het bureau BIBOB.
Lire:
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.9.2010 10:30
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 15.9.2010
11:00
VI.3) Nadere inlichtingen
- De aanbesteding van bestek 1470, gepland op
   9. 9.2010, wordt uitgesteld
naar 15 september 2010. Vanwege onvolkomenheden in het bestek is het
wenselijk om een 2e Nota van inlichtingen op te stellen. De nota wordt na
deze rectificatie zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld.-Namens het
college van gedeputeerde staten van Drenthe wordt door de manager van de
Afdeling Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe de openbare
aanbesteding gehouden op woensdag 15.9.2010 om 11.00 uur in de dependance
van het provinciehuis van Drenthe Lauwers 1 te Assen.-De
inschrijvingsbiljetten, voorzien van de nodige bijlagen, dienen op de
datum van de aanbesteding tussen 10.30 uur en 11.00 uur te worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde bus.-Op de aanbesteding is het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) van toepassing.-De
inlichtingen worden gegeven op donderdag 26.8.2010 van 10.00 tot 11.00 uur
in de dependance van de provincie Drenthe Lauwers 1 te Assen-De nota van
inlichtingen wordt geplaatst op de aanbestedingskalender.-De directie over
het werk wordt gevoerd door de provincie Drenthe, Afdeling Wegen en
Kanalen, Westerbrink 1 te Assen.-Het werk moet uiterlijk
   1. 12.2011 worden
opgeleverd.-In het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling
door het openbaar bestuur (BIBOB) wordt, zoals opgenomen in het bestek,
van de inschrijver en eventueel de onderaannemer informatie gevraagd.
Wanneer de provincie daartoe aanleiding ziet, kan zij voor of na de
gunning een nader onderzoek instellen naar de integriteit van de gegadigde
door het bureau BIBOB.
 
 
C L A S S E    C P V
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR