Contact Inscription gratuite demande d'information 01 49 36 46 20 Connexion
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2010
Date de péremption : 25/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Travaux de nivelage

2010/S 228-347505 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gemeente Hoorn, Postbus 603, attn: Fokke Dam, PAYS-BAS-1620 ARHoorn.
E-mail: f.dam@hoorn.nl.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.10.2010, 2010/S
211-322662)
Au lieu de:
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
- het kunnen overleggen van een referentielijst met 12 projecten op het
gebied van straatwerken (elementenverhardingen)met een aanneemsom van
tenminste 30 000,00 EUR exclusief BTW per werk over de afgelopen 3 jaar.
De werken dienen naar behoren, tijdig opgeleverd en tevredenheid van de
opdrachtgever(s) te zijn uitgevoerd. Indien de hierboven genoemde
soortgelijke werken in een combinatie is uitgevoerd geldt slechts het
eigen aandeel van de inschrijver in de aanneemsom van dat werk als
toetsingsbedrag voor de bovengenoemde eis.
Eventueel vereiste minimumeisen:
Zie bestek H-179 deel 0, paragraaf 4, lid
   4. 2d-1 tot en met
   4. 2d-7.
IV.3.3) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten 11.1.2011 (11:00)
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.1.2011 (11:00)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 11.1.2011
(11:00)
VI.3) Nadere inlichtingen
Mededelingen en uitwisseling van informatie met betrekking tot dit werk
worden gedaan door middel van e-mail. Vragen per fax, post, mondelinge of
telefonische vragen worden niet beantwoord. De vragen kunnen tot uiterlijk
dinsdag
   7. 12.2010 uitsluitend per e-mail worden verstuurd aan de heer F.
Dam van de gemeente Hoorn. Het e-mail adres van de heer F. Dam
is:f.dam@hoorn.nlDe nota van inlichtingen is vanaf donderdag 16.12.2010 te
downloaden van www.aanbestedingskalender.nlEen aanwijzing ter plaatse
wordt niet gehouden. Het werk ligt in openbaar gebied en is vrij
toegankelijk.
Lire:
III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:
- het kunnen overleggen van een referentielijst met 12 projecten op het
gebied van straatwerken (elementenverhardingen)met een aanneemsom van
tenminste 30 000,00 EUR exclusief BTW per werk over de afgelopen 5 jaar.
Ook is het toegestaan om 1 referentiewerk te overleggen op het gebied van
straatwerk (elementenverhardingen) met een aanneemsom van tenminste 360
000,00 EUR exclusief btw, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar.De werken
dienen naar behoren, tijdig opgeleverd en tevredenheid van de
opdrachtgever(s) te zijn uitgevoerd. Indien de hierboven genoemde
soortgelijke werken in een combinatie is uitgevoerd geldt slechts het
eigen aandeel van de inschrijver in de aanneemsom van dat werk als
toetsingsbedrag voor de bovengenoemde eis.In geval van een combinatie
dient elk van de combinanten te voldoen aan de geschiktheidseisen, de
kwaliteitsvraag en 50 % van de ervaringseis; bij een combinatie van twee
of meer inschrijvers, moeten zij gezamenlijk voldoen aan minimaal 100 %
van zowel de ervarings- als de omzeteis.
Eventueel vereiste minimumeisen:
Zie bestek H-179 deel 0, paragraaf 4, lid
   4. 2d-1 tot en met
   4. 2d-7.
IV.3.3) Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten 25.1.2011 (11:00)
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.1.2011 (11:00)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 25.1.2011
(11:00)
VI.3) Nadere inlichtingen
Mededelingen en uitwisseling van informatie met betrekking tot dit werk
worden gedaan door middel van e-mail. Vragen per fax, post, mondelinge of
telefonische vragen worden niet beantwoord. De vragen kunnen tot en met
maandag 10.1.2011 uitsluitend per e-mail worden verstuurd aan de heer F.
Dam van de gemeente Hoorn. Het e-mail adres van de heer F. Dam
is:f.dam@hoorn.nlDe nota van inlichtingen is uiterlijk vanaf maandag
17.1.2011 te downloaden van www.aanbestedingskalender.nlEen aanwijzing ter
plaatse wordt niet gehouden. Het werk ligt in openbaar gebied en is vrij
toegankelijk.
 
 
C L A S S E    C P V
45236000 - Travaux de nivelage 

 
            

SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR