01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/12/2010
Date de péremption : 18/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Caisses enregistreuses , Systčme de localisation de véhicules , Systčme d'information des passagers , Machines de traitement des données (matériel) , Logiciels et systčmes d'information , Services de technologies de l'information, conseil, développement de , logiciels, internet et appui

2010/S 236-358999 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Szabolcs Volán Zrt., Korányi Frigyes u. 12., attn: Ignácz László
vezérigazgató, HONGRIE-4401Nyíregyháza. Tel. +36 42523333. E-mail:
szvolan@t-online.hu. Fax +36 42523334.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.9.2010, 2010/S
180-275036)
Au lieu de:
III.1.2) FŃ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozó 2 db részszámlát és 1 db végszámlát állíthat ki.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének
feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje:
   6. 12.2010 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidŃ:
   6. 12.2010
(10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum:
   6. 12.2010 (10:00).
Lire:
III.1.2) FŃ finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vállalkozó 2 db részszámlát és 1 db végszámlát állíthat ki a komplex
rendszer szállításáról. A rendszerre vállalt jótállási idŃ lejártát
követŃen a vállalkozó a komplex rendszer szoftverkövetésérŃl, szakmai
felügyeletérŃl, hardver karbantartásáról havonta átalánydíjas számlát
állít ki.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének
feltételei:
A dokumentáció beszerzésének határideje 18.1.2011 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidŃ: 18.1.2011
(10:00).
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 18.1.2011 (10:00).
Autres informations complémentaires
Változások történtek a megfelelŃ pályázati dokumentációban.
A fenti változtatások, módosítások mellett a dokumentációban több helyen
is történtek változtatások, módosítások. A kiegészített, módosított
dokumentáció azoknak az ajánlattevŃknek, akik a dokumentációt
megvásárolták, közvetlenül megküldésre kerül ezen hirdetmény megjelenését
követŃ 3 munkanapon belül.
Jelen módosítás az eredeti ajánlati felhívás második módosítása, az elsŃ
módosító hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. 10. 21-én
2010/S 205-311930 számon jelent meg.
 
 
C L A S S E    C P V
30142200 - Caisses enregistreuses 
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
42961300 - Systčme de localisation de véhicules 
48000000 - Logiciels et systčmes d'information 
48813000 - Systčme d'information des passagers 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui