Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
CROATIE
appel-offre

Croatie-äibenik: RÈactifs de laboratoire

2020/S 69-163972  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Croatie-äibenik: RÈactifs de laboratoire 2020/S 069-163972 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Op?a bolnica äibensko-kninske ûupanije NumÈro national d'identification: 03861060066 Adresse postale: Stjepana Radi?a 83 Ville: äibenik Code NUTS: HR034 Code postal: 22000 Pays: Croatie Point(s) de contact: Sluûba za nabavu Courriel: ana.gracin@bolnica-sibenik.hr TÈlÈphone: +385 641232 Fax: +385 641233 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bolnica-sibenik.hr www.bolnica-sibenik.hr
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Biokemijska dijagnostika (za razdoblje od 2 godine) NumÈro de rÈfÈrence: G-139/19
II.1.2) Code CPV principal 33696500
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Nabava biokemijske dijagnostike za potrebe OBäKé.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 658 141.60 HRK
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa 1 Automatizirani integracijski sustav biokemija i imunokemija
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Automatizirani integracijski sustav biokemija i imunokemija.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Maksimalni mrtvi volumen ?aöice za uzorke do 50uL za biokemijske i imunokemijske analize (pedijatrijski pacijenti), maksimalni volumen po testu za biokemijske analize 15uL, za imunokemijske 30uL / PondÈration: PONDER 2 % CritËre de qualitÈ - Nom: Svi reagensi, kontrole i kalibratori za imunokemijske testove trebaju biti spremni za rad "ready to use" (ne smiju biti liofilizirani) / PondÈration: PONDER 10 % CritËre de qualitÈ - Nom: Ponuditelj je ponudio pojedina?ne spremnike (koji su sastavni dio pakiranja reagensa) s najve?im brojem testova, za stavku troökovnika Ukupni PSA / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Ponuditelj je ponudio pojedina?ne spremnike (koji su sastavni dio pakiranja reagensa) s najve?im brojem testova, za stavku troökovnika TSH / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Ponuditelj je ponudio pojedina?ne spremnike (koji su sastavni dio pakiranja reagensa) s najve?im brojem testova, za stavku troökovnika hsTnI / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Ponuditelj ima najöire podru?je linearnosti za bHCG analizu od svih dospjelih ponuda. / PondÈration: PONDER 3 % Prix - PondÈration: PONDER 70 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa 2 Automatizirani sustav za hematologiju
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Automatizirani sustav za hematologiju.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Viöedimenzionalno mjerenje trombocita / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Automatsko dnevno odrûavanje-programirano / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Mogu?nost mjerenja koncentacije hemoglobina u stanici-isklju?enje interferencije lipemije / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Direktan metoda odre?ivanja retikulocita (ne ra?unska) / PondÈration: PONDER 3 % CritËre de qualitÈ - Nom: Mogu?nost dodavanja reagensa i potroönog materijala u toku rada bez potrebe za pauziranjem analizatora / PondÈration: PONDER 2 % Prix - PondÈration: PONDER 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa
   3.  Reagensi za hematologiju
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za hematologiju.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Mogu?nost nadogradnje modula za retikulocite / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Mogu?nost opti?kog brojenja trombocita / PondÈration: PONDER 5 % Prix - PondÈration: PONDER 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa 4 Automatizirani sustav imunokemije
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Automatizirani sustav imunokemije.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kalibracija u dvije to?ke / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Koriötenje jednokratnih nastavaka za pipetiranje reagensa i uzoraka / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Osiguranje istog lota, kalibratora i kontrolnih uzoraka za najmanje 6 mjeseci. / PondÈration: PONDER 5 % Prix - PondÈration: PONDER 85 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa 5 Reagensi za analizu mokra?e
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za analizu mokra?e.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Minimalan volumen uzorka urina za analizu 2,6ml / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Vrijednosti nalaza sedimenta: stanica/uL, stanica/vidnom polju / PondÈration: PONDER 5 % Prix - PondÈration: PONDER 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa
   6.  Reagensi za pH, plinove i ionizirane elektrolite
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za pH, plinove i ionizirane elektrolite
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Osiguranje istog lota, kontrolnih uzoraka za najmanje 6 mjeseci. / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Rok isporuke / PondÈration: PONDER 5 % Prix - PondÈration: PONDER 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa
   7.  Reagensi za elektroforezu serumskih proteina
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za elektroforezu serumskih proteina.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Rok isporuke / PondÈration: PONDER 10 % Prix - PondÈration: PONDER 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa
   8.  Reagensi za HbA1c
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za HbA1c.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Osiguranje istog lota, kontrolnih uzoraka i kalibratora za najmanje 6 mjeseci. / PondÈration: PONDER 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Rok isporuke / PondÈration: PONDER 5 % Prix - PondÈration: PONDER 90 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Grupa
   9.  Reagensi za koagulaciju
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: HR034
II.2.4) Description des prestations:
Reagensi za koagulaciju.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: 6 to?aka kalibracije za PV / PondÈration: PONDER 4 % CritËre de qualitÈ - Nom: Gornja granica mjernog raspona za odre?ivanje fibrinogena ve?a od 7g/L / PondÈration: PONDER 4 % CritËre de qualitÈ - Nom: Mogu?nost mjerenja i na valnim duljinama> 500 nm za izbjegavanja interferencije HIL-a / PondÈration: PONDER 4 % CritËre de qualitÈ - Nom: Reagens za mjerenje protrombinskog vremena s rekombinantnim tkivnim faktorom, neosjetljiv je na heparin / PondÈration: PONDER 3 % Prix - PondÈration: PONDER 85 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 221-541562
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Phoenix Farmacija d.o.o.
NumÈro national d'identification: 36755252122 Adresse postale: Ozaljska 95 Ville: Zagreb Code NUTS: HR041 Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 109 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 999 900.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medi-Lab d.o.o.
NumÈro national d'identification: 77804145433 Adresse postale: Hondlova 2/9 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: lradic@medilab.hr TÈlÈphone: +385 2356777 Fax: +385 2356700
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 800 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 739 580.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MES d.o.o.
NumÈro national d'identification: 07701805862 Adresse postale: Savska cesta 1 Ville: Zagreb Code NUTS: HR041 Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: vana@meshr.hr TÈlÈphone: +385 13666428 Fax: +385 13666477
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 140 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 139 920.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medical intertrade d.o.o.
NumÈro national d'identification: 04492664153 Adresse postale: Dr. Franje Tu?mana 3 Ville: Sveta Nedelja Code NUTS: HR042 Code postal: 10431 Pays: Croatie Courriel: javna.nabava@medical-intertrade.hr TÈlÈphone: +385 13374842 Fax: +385 13374002
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 581 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 855 628.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medi-Lab d.o.o.
NumÈro national d'identification: 77804145433 Adresse postale: Hondlova 2/9 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: lradic@medilab.hr TÈlÈphone: +385 2356777 Fax: +385 2356700
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 640 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 630 200.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medi-Lab d.o.o.
NumÈro national d'identification: 77804145433 Adresse postale: Hondlova 2/9 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: lradic@medilab.hr TÈlÈphone: +385 2356777 Fax: +385 2356700
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 135 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 134 970.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Poloplus d.o.o.
NumÈro national d'identification: 90213841328 Adresse postale: Heinzelova 15a Ville: Zagreb Code NUTS: HR Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: info@poloplus.hr TÈlÈphone: +385 12396875 Fax: +385 12396879
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 132 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 143 391.60 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Phoenix Farmacija d.o.o.
NumÈro national d'identification: 36755252122 Adresse postale: Ozaljska 95 Ville: Zagreb Code NUTS: HR041 Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: m.jankovic@phoenix-farmacija.hr
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 127 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 108 800.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medi-Lab d.o.o.
NumÈro national d'identification: 77804145433 Adresse postale: Hondlova 2/9 Ville: Zagreb Code NUTS: HR Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: lradic@medilab.hr TÈlÈphone: +385 2356777 Fax: +385 2356700
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 906 000.00 HRK Valeur totale du marchÈ/du lot: 905 752.00 HRK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Drûavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Adresse postale: Koturaöka cesta 43/IV Ville: Zagreb Code postal: 10000 Pays: Croatie Courriel: dkom@dkom.hr TÈlÈphone: +385 14559930 Fax: +385 14559933 Adresse internet: www.dkom.hr www.dkom.hr
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire