Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
CROATIE
appel-offre

Croatie-Zagreb: Services de programmation de logiciels d'application

2021/S 178-464485  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Croatie-Zagreb: Services de programmation de logiciels d'application

2021/S 178-464485

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 157-416421)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hrvatske autoceste d.o.o.
NumÈro national d'identification: 57500462912
Adresse postale: äirolina 4
Ville: Zagreb
Code NUTS: HR Hrvatska
Code postal: 10000
Pays: Croatie
Point(s) de contact: Katica Ivan
Courriel: katica.ivan@hac.hr
TÈlÈphone: +385 14697372
Fax: +385 14697307
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hac.hr
Adresse du profil díacheteur: www.hac.hr

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
IZRADA MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMIRANJE SVIH KORISNIKA O STANJU U PROMETU NA AUTOCESTAMA TE PLANOVA UPRAVLJANJA PROMETOK (TMP)

NumÈro de rÈfÈrence: M 28/21

II.1.2)
Code CPV principal
72212000 Services de programmation de logiciels d'application

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
IZRADA MOBILNE APLIKACIJE ZA INFORMIRANJE SVIH KORISNIKA O STANJU U PROMETU NA AUTOCESTAMA TE PLANOVA UPRAVLJANJA PROMETOK (TMP)

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 157-416421

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Rok valjanosti ponude:

Au lieu de:

10.01.2022 00:00

Lire:

24.01.2022 00:00

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Rok za dostavu ponuda

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 27/09/2021

Heure locale: 10:30

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Datum javnog otvaranja ponuda

Au lieu de:

Date: 13/09/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 27/09/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
72212000 - Services de programmation de logiciels d'application