Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aarhus:Produits diététiques

2023/S 227-714708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Danemark-Aarhus: Produits diététiques 2023/S 227-714708 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Midtjylland Numéro national d'identification: 29190925 Adresse postale: Olof Palmes Allé 15 Ville: Aarhus N Code NUTS: DK04 Midtjylland Code postal: 8200 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anders Wiborg Courriel: anders.wiborg@stab.rm.dk Téléphone: +45 21385387 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.udbud.rm.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af klinisk ernæring og tilhørende utensilier Numéro de référence: 1-23-4-101-8-22
II.1.2) Code CPV principal 15882000 Produits diététiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører Region Midtjyllands indkøb af klinisk ernæring og tilhørende utensilier. Udbuddet vedrører indkøb af: Ernæringsdrikke og sondeernæring: Fuldgyldige præparater, som kan erstatte normalkost eller hospitalskost eller supplerende præparater, som supplerer normalkost eller hospitalskost, herunder standard og special/sygdomsspecifikke præparater, Utensilier, der anvendes til sondeernæring (sonder, ernæringssæt, sprøjter m.v.) duodenal- og mavesonder Operationssæt til anlæggelse af ernæringssonder samt service og konsulentbistand i forbindelse med brugen forannævnte produkter. Udbuddet vedrører indkøb af de udbudte produkter til samtlige Region Midtjyllands hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner. Forventet kontraktstart er 01.04.2024.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, meget energirig, til voksen
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, meget energirig, til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, saftlignende, til voksen
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, saftlignende, til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, yoghurtlignende til voksen
Lot nº: 3A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, yoghurtlignende til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik meget proteinrig, til voksen
Lot nº: 3B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik meget proteinrig, til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, meget energirig, 100 pct. vegetabilsk
Lot nº: 3C
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, meget energirig, 100 pct. vegetabilsk
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, særlig energirig, til voksen
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, særlig energirig, til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik, proteinrig og særlig energirig, til voksen
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik, proteinrig og særlig energirig, til voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ernæringsdrik special til nyrepatient, voksen
Lot nº: 6A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Ernæringsdrik special til nyrepatient, voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Flydende vegetabilsk fedtemulsion, voksen
Lot nº: 6B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Flydende vegetabilsk fedtemulsion, voksen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring til voksen, gravity ernæringssæt og bolus adapter
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring til voksen, gravity ernæringssæt og bolus adapter
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring proteinrig, standard variant
Lot nº: 8A
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring proteinrig, standard variant
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring special variant m/hydrolyseret valleprotein
Lot nº: 8B
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring special variant m/hydrolyseret valleprotein
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring, special, m/hydrolyseret valleprotein
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring, special, m/hydrolyseret valleprotein
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring, special, med lavt natriumindhold
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring, special, med lavt natriumindhold
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring std. energi- og proteinrig, std. vegetabilsk og sondeernæring, special og energitæt
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring std. energi- og proteinrig, std. vegetabilsk og sondeernæring, special og energitæt
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sterilt vand og flaskecontainer
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sterilt vand og flaskecontainer
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring til barn og junior
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring til barn og junior
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sondeernæring / modermælkserstatning, højt hydrolyseret, til spædbarn
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sondeernæring / modermælkserstatning, højt hydrolyseret, til spædbarn
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Proteinberigelse af modermælk, i pulverform, til præmature
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15882000 Produits diététiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Proteinberigelse af modermælk, i pulverform, til præmature
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lav dosis sprøjter til enteral ernæring/medicin
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Lav dosis sprøjter til enteral ernæring/medicin
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sprøjter og tilbehør til enteral ernæring/medicin
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sprøjter og tilbehør til enteral ernæring/medicin
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Stump optrækskanyle m/filter
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Stump optrækskanyle m/filter
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonder, nasogastrisk m/guidewire
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sonder, nasogastrisk m/guidewire
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde, nasogastrisk, m/guidewire og gastrisk drænage, 2-ports
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sonde, nasogastrisk, m/guidewire og gastrisk drænage, 2-ports
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonder, nasogastrisk u/guidewire PVC-fri
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Sonder, nasogastrisk u/guidewire PVC-fri
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PEG sondesæt (pull-teknik) og tilbehør
Lot nº: 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
PEG sondesæt (pull-teknik) og tilbehør
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udskiftningsgastrostomisonde
Lot nº: 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Udskiftningsgastrostomisonde
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udskiftningsgastrostomisonde m/to indgiftsporte
Lot nº: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Udskiftningsgastrostomisonde m/to indgiftsporte
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PEG introducersæt (push-teknik / direkte anlæggelse)
Lot nº: 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
PEG introducersæt (push-teknik / direkte anlæggelse)
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udskiftningsknapsonder, -sondesæt samt tilbehør
Lot nº: 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Udskiftningsknapsonder, -sondesæt samt tilbehør
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Transnasal jejunalsonde
Lot nº: 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Transnasal jejunalsonde
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Duodenalsonde, 1-lumen
Lot nº: 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Duodenalsonde, 1-lumen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Duodenalsonde, 2-lumen
Lot nº: 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland
II.2.4) Description des prestations:
Duodenalsonde, 2-lumen
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires For yderligere oplysninger om anslået og maksimal mængde, se udbudsbetingelserne.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 204-640634
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Ernæringsdrik, meget energirig, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Ernæringsdrik, saftlignende, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3A
Lot nº: 3A Intitulé:
Ernæringsdrik, yoghurtlignende, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3B
Lot nº: 3B Intitulé:
Ernæringsdrik, meget proteinrig, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3C
Lot nº: 3C Intitulé:
Ernæringsdrik, meget energirig, 100 pct. vegetabilsk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Ernæringsdrik, særlig energirig, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Ernæringsdrik, proteinrig og særlig energirig, til voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6A
Lot nº: 6A Intitulé:
Ernæringsdrik special til nyrepatient, voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6B
Lot nº: 6B Intitulé:
Flydende vegetabilsk fedtemulsion, voksen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Sondeernæring til voksen, gravity ernæringssæt og bolus adapter
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8A
Lot nº: 8A Intitulé:
Sondeernæring proteinrig, standard variant.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8B
Lot nº: 8B Intitulé:
Sondeernæring proteinrig, standard variant.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Sondeernæring, special, m/hydrolyseret valleprotein
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Sondeernæring, special, med lavt natriumindhold
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
Sondeernæring std. energi- og proteinrig, std. vegetabilsk og sondeernæring, special og energitæt
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12
Lot nº: 12 Intitulé:
Sterilt vand og flaskecontainer
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13
Lot nº: 13 Intitulé:
Sondeernæring til barn og junior
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14
Lot nº: 14 Intitulé:
Sondeernæring / modermælkserstatning, højt hydrolyseret, til spædbarn
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15
Lot nº: 15 Intitulé:
Proteinberigelse af modermælk, i pulverform, til præmature
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 16
Lot nº: 16 Intitulé:
Lav dosis sprøjter til enteral ernæring/medicin
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17
Lot nº: 17 Intitulé:
Sprøjter og tilbehør til enteral ernæring/medicin
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18
Lot nº: 18 Intitulé:
Stump optrækskanyle m/filter
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 20
Lot nº: 20 Intitulé:
Sonder, nasogastrisk m/guidewire
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 21
Lot nº: 21 Intitulé:
Sonde, nasogastrisk, m/guidewire og gastrisk drænage, 2-ports
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 23
Lot nº: 23 Intitulé:
Sonder, nasogastrisk u/guidewire PVC-fri
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 24
Lot nº: 24 Intitulé:
PEG sondesæt (pull-teknik) og tilbehør
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 25
Lot nº: 25 Intitulé:
Udskiftningsgastrostomisonde
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 26
Lot nº: 26 Intitulé:
Udskiftningsgastrostomisonde m/to indgiftsporte
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 27
Lot nº: 27 Intitulé:
PEG introducersæt (push-teknik / direkte anlæggelse)
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 28
Lot nº: 28 Intitulé:
Udskiftningsknapsonder, -sondesæt samt tilbehør
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 29
Lot nº: 29 Intitulé:
Transnasal jejunalsonde
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 30
Lot nº: 30 Intitulé:
Duodenalsonde, 1-lumen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 31
Lot nº: 31 Intitulé:
Duodenalsonde, 2-lumen
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Udbuddet blevet annulleret grundet uhensigtsmæssige krav fra Ordregiver. Disse krav er nu fjernet i genudbuddet, der kan ses her: https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/385007/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=REGIONMIDT. https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/385007/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b=REGIONMIDT
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Tolboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Udbud af klinisk ernæring og tilhørende utensilier 24/11/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
15882000 - Produits diététiques 
33141310 - Seringues 
33141641 - Sondes