Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 05/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Aarhus:Produits de nettoyage

2023/S 58-172240  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Danemark-Aarhus: Produits de nettoyage

2023/S 058-172240

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 040-117353)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Region Midtjylland
Numéro national d'identification: 29190925
Adresse postale: Universitetsbyen 25, Bygning 2A,
   3.  sal
Ville: Aarhus C
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Code postal: 8000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Anders Wiborg
Courriel: anders.wiborg@stab.rm.dk
Téléphone: +45 21385387
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.udbud.rm.dk
Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udbud af rengøringsmidler og -artikler

Numéro de référence: 1-23-4-101-9-22

II.1.2)
Code CPV principal
39830000 Produits de nettoyage

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb og levering af børster, rekvisitter, svampe, mikrofiberklude, klude, engangsmopper, mopper, teleskopskafter, fremførere og rengøringsmidler. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler med 1 leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden i regi af Regionernes Fælles Indkøb. De enkelte regioner vil på egen hånd skulle indgå hver deres individuelle kontrakt for at kunne aftage de produkter, der er omfattet af rammeaftalen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 040-117353

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: Del IV: Procedure

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/04/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: Del IV: Procedure

Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/03/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/04/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Fristforlængelsen er givet for at give Tilbudsgiver den fornødne tid til at forholde sig til de mindre rettelser der er foretaget på kravspecifikation og tilbudsliste.
Udbud af rengøringsmidler og -artikler 05/04/2023 22/03/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
39224300 - Balais et brosses et autres produits de nettoyage ménager 
39224320 - Éponges 
39525800 - Torchons de nettoyage 
39830000 - Produits de nettoyage 
39831600 - Produits nettoyants pour les toilettes