Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 14/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-København C: Services de développement de logiciels

2020/S 68-162312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Danemark-København C: Services de développement de logiciels

2020/S 068-162312

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 054-128496)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: DR
Numéro national d'identification: 62786515
Adresse postale: Emil Holms Kanal 20
Ville: København C
Code NUTS: DK011
Code postal: 0999
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Pernille Leth Larsen
Courriel: plar@dr.dk
Téléphone: +45 28543653 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dr.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

http://www.dr.dk
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
EU udbud af ultra nyt App

II.1.2)
Code CPV principal
72262000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
DR ønsker at skabe et nyt engagerende digitalt nyhedstilbud til ultra-målgruppen. DR søger en leverandør, der via kreativt og proaktivt front-end-arbejde formår at bringe designet og den helt rigtige brugeroplevelse frem, så f.eks. animationer, transitions og feedback rammer lige i hjertet på målgruppen. DR søger samtidig en leverandør, der kan udvikle en driftssikker teknisk platform og tilbyde en intuitiv brugervenlig redaktørgrænseflade.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 054-128496

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Som en del af udbuddet afholdes efter tilbudsfristen 'Brugervenlighedstest', jf. udbudsbetingelsernes pkt.
   8. 5.3.4. Disse møder vil, som udgangspunkt, afholdes hos DR i DR-Byen. DR forbeholder sig retten til at afholde disse møder virtuelt, såfremt det ikke er muligt at afholde fysiske møder grundet COVID-19.

 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72262000 - Services de développement de logiciels 
72267100 - Maintenance de logiciels de technologies de l'information