Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 199-519050  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Danemark-Brabrand: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2021/S 199-519050

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 191-494554)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
Numéro national d'identification: 40831959
Adresse postale: Karen Blixens Boulevard 7
Ville: Brabrand
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8220
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Vicki Hald Neergaard
Courriel: vhc@affaldvarme.dk
Téléphone: +45 41873336
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.affaldvarme.dk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Favrskov Affald
Numéro national d'identification: 32939449
Adresse postale: Torvegade 7
Ville: Hammel
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8450
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lars Bracht Andersen
Courriel: laba@favrskovforsyning.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.favrskovforsyning.dk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Renosyd I/S
Numéro national d'identification: 13523584
Adresse postale: Norgesvej 13
Ville: Skanderborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8660
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Søren Nielsen
Courriel: sn@renosyd.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.renosyd.dk/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Reno Djurs I/S
Numéro national d'identification: 20217472
Adresse postale: Nymandsvej 11
Ville: Balle
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8444
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Hardy Mikkelsen
Courriel: hmi@renodjurs.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://renodjurs.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere

II.1.2)
Code CPV principal
34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Opgaven omfatter levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser, inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs. Ordregiver er Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs. I tilfælde af kontraktindgåelse(r) indgås der separate kontrakter med hver enkelt af de fire selskaber, som kan forlænges, opsiges, prisreguleres mv. uafhængigt af hinanden. Informations-/spørgemøde: Der afholdes informations-/spørgemøde i "Blixens" (Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand) den 13.10.2021 kl. 09.00-12.00. Det vil være muligt at deltage virtuelt (via Microsoft Teams) på informations-/spørgemødet.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 191-494554

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 1 er 10.000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 2 er
   2. 000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 3 er 16.000.000-24.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Favrskov Affald vælger).

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 4 er 85.000.000 DKK ekskl. moms.

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 5 er 43.000.000-45.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Renosyd vælger)..

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 6 er 45.000.000-53.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Reno Djurs vælger)..

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anslået værdi

Au lieu de:

Lire:

Anslået værdi af delaftale 7 er 12.000.000 DKK ekskl. moms.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
39224340 - Poubelles 
44611600 - Réservoirs 
44613700 - Bennes à déchets