Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logements

2022/S 52-136161  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/03/2022
S52
Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logements

2022/S 052-136161

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 028-071772)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Servicemægleren A/S
Numéro national d'identification: 18619385
Adresse postale: Hovedgaden 54
Ville: Brabrand
Code NUTS: DK02 Sjælland
Code postal: 8220
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Asger Gram-Hansen
Courriel: asger@servicemaegleren.dk
Téléphone: +45 70208060
Fax: +45 87476776
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/171903051.aspx
Adresse du profil d'acheteur: http://www.servicemaegleren.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Frederikssund Kommune - Udbud af rengøring 2022 - Prækvalifikation

II.1.2)
Code CPV principal
90911100 Services de nettoyage de logements

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Frederikssund Kommune, som et begrænset udbud. Opgaven omfatter rengøring på en lang række lokationer under Frederikssund Kommune, jf. Bilag B, Stamoplysninger Leverandørerne bedes sætte sig grundigt ind i stamoplysningerne i Bilag B. Opgaven er opdelt i 2 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Tryk her https://permalink.mercell.com/171903051.aspx

https://permalink.mercell.com/171903051.aspx
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 028-071772

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 10/03/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 11/03/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Danemark-Brabrand: Services de nettoyage de logementsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 15/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements