01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques

2018/S 207-472080 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/10/2018 S207  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Copenhague: Produits pharmaceutiques 2018/S 207-472080 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Amgros I/S 14479880 Dampfærgevej 22 København Ø 2100 Danemark Point(s) de contact: Flemming Sonne Téléphone: +45 88713000 Courriel: udbud@amgros.dk Fax: +45 88713008 Code NUTS: DK0 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.amgros.dk http://www.amgros.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Amgros 2019-2.703.b.
II.1.2) Code CPV principal 33600000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke- eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 5
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 6
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 7
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbudsnr.: 8
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).
II.2.4) Description des prestations:
Lægemidlerne under delaftalen (udbudsnummeret) har været udbudt uafhængigt af lægemidlerne under de øvrige udbudsnumre. Hvert udbudsnummer anses for en selvstændig delaftale, og tildeling er sket separat for hvert enkelt udbudsnummer.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Primæremballagens udformning / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 078-173661
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Udbudsnr.: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Udbudsnr.: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 3 Intitulé:
Udbudsnr.: 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire STADA Nordic ApS Marielundvej 46 A Herlev 2730 Danemark Téléphone: +45 44859991 Courriel: js@stada.dk Code NUTS: DK0
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 3 Intitulé:
Udbudsnr.: 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Accord Healthcare AB Frösundaviks Allé 1 Solna 169 70 Suède Téléphone: +45 0046705898998 Courriel: kajsa_eriksson@accord-healthcare.com Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 4 Intitulé:
Udbudsnr.: 4
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nordic Drugs Danmark Gl. Kongevej 135 B, mezz., tv Frederiksberg C 1850 Danemark Téléphone: +45 046703273930 Courriel: carina.edmonds@nordicdrugs.se Code NUTS: DK0
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 180 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 5 Intitulé:
Udbudsnr.: 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Sanofi A/S Lyngbyvej 2 København Ø 2100 Danemark Téléphone: +45 51440032 Courriel: melissa.keller@sanofi.com Code NUTS: DK0 Adresse internet: www.sanofi-aventis.dk www.sanofi-aventis.dk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 320 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 6 Intitulé:
Udbudsnr.: 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Orifarm A/S Energivej 15 Odense S 5260 Danemark Téléphone: +45 63952672 Courriel: dkhospital@orifarm.com Code NUTS: DK0 Adresse internet: www.orifarm.dk www.orifarm.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 827 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 7 Intitulé:
Udbudsnr.: 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza Dublin 2 D02 E440 Irlande Courriel: soeren.melsing@aspenpharma.eu Code NUTS: IE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 463 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Udbudsnr.: 7
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Orifarm A/S Energivej 15 Odense S 5260 Danemark Téléphone: +45 63952672 Courriel: dkhospital@orifarm.com Code NUTS: DK0 Adresse internet: www.orifarm.dk www.orifarm.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Udbudsnr.: 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza Dublin 2 D02 E440 Irlande Courriel: soeren.melsing@aspenpharma.eu Code NUTS: IE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 544 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 8 Intitulé:
Udbudsnr.: 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Orifarm A/S Energivej 15 Odense S 5260 Danemark Téléphone: +45 63952672 Courriel: dkhospital@orifarm.com Code NUTS: DK0 Adresse internet: www.orifarm.dk www.orifarm.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot:
   1. 00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291095 Courriel: klfu@erst.dk Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af
   2. 6.2016 med eventuelle ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr.
   3.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk.
   4. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques