Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 19/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services divers d'entretien et de réparation

2021/S 40-100439  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Danemark-Copenhague: Services divers d'entretien et de réparation

2021/S 040-100439

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 036-090301)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: fsb
Numéro national d'identification: 10355117
Adresse postale: Rådhuspladsen 59,
   2.  sal
Ville: København V
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 1550
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Johnny Stahl Hansen
Courriel: jsh@fsb.dk
Téléphone: +45 33132144
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/149925280.aspx
Adresse du profil d'acheteur: http://www.fsb.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udbud af gulvservice ydelser i forbindelse med flyttelejligheder - puljerne 3-7

II.1.2)
Code CPV principal
50800000 Services divers d'entretien et de réparation

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns og Gladsaxe. Fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13 000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1 000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2019. Fsb indbyder hermed interesserede tilbudstivere til at byde på vort udbud af service- og håndværkerydelser inden for gulvservice området. Udbuddet omfatter 5 delaftaler som rammeaftaler for en periode af 2 år og 10 måneder. Disse er opdelt geografisk.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 036-090301

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivelse af udbuddet

Au lieu de:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværks- og tjenesteydelser inden for gulvservice området til en stor del af ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 3-årigt forbrug - Delaftale 3: 123 114 DKK 369 342 DKK - Delaftale 4: 378 627 DKK 1 135 881 DKK - Delaftale 5: 282 058 DKK 846 174 DKK - Delaftale 6: 29 397 DKK 88 191 DKK - Delaftale 7: 201 563 DKK 631 689 DKK - I alt: 1 023 759 DKK 3 071 277 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 4 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 3 delaftaler (puljer).

Lire:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværks- og tjenesteydelser inden for gulvservice området til en stor del af ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 3-årigt forbrug - Delaftale 3: 123.114 DKK 369 342 DKK - Delaftale 4: 378.627 DKK 1 135 881 DKK - Delaftale 5: 282.058 DKK 846 174 DKK - Delaftale 6: 29.397 DKK 88 191 DKK - Delaftale 7: 201.563 DKK 631 689 DKK - I alt:
   1. 023.759 DKK 3 071 277 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. En Tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 3 delaftaler (puljer).

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivelse af udbuddet

Au lieu de:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværks- og tjenesteydelser inden for gulvservice området til en stor del af ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 3-årigt forbrug - Delaftale 3: 123 114 DKK 369 342 DKK - Delaftale 4: 378 627 DKK 1 135 881 DKK - Delaftale 5: 282 058 DKK 846 174 DKK - Delaftale 6: 29 397 DKK 88 191 DKK - Delaftale 7: 201 563 DKK 631 689 DKK - I alt: 1 023 759 DKK 3 071 277 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 4 leverandører. En Tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 3 delaftaler (puljer).

Lire:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværks- og tjenesteydelser inden for gulvservice området til en stor del af ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 3-årigt forbrug - Delaftale 3: 123 114 DKK 369 342 DKK - Delaftale 4: 378 627 DKK 1 135 881 DKK - Delaftale 5: 282 058 DKK 846 174 DKK - Delaftale 6: 29 397 DKK 88 191 DKK - Delaftale 7: 201 563 DKK 631 689 DKK - I alt: 1 023 759 DKK 3 071 277 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. En Tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 3 delaftaler (puljer).

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivelse af udbuddet

Au lieu de:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666 619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4: 2 659 294 DKK 10 637 176 DKK - Delaftale 5: 1 166 095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140 787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756 004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838 407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 4 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

Lire:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666 619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4: 2 659 294 DKK 10 637 176 DKK - Delaftale 5: 1 166 095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140 787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756 004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838 407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivelse af udbuddet

Au lieu de:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666 619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4: 2 659 294 DKK 10 637 176 DKK - Delaftale 5: 1 166 095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140 787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756 004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838 407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 4 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

Lire:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666 619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4:
   2. 659 294 DKK 10 637 176 DKK - Delaftale 5: 1 166 095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140 787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756 004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838 407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

Numéro de section: II
   2. 4)

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivelse af udbuddet

Au lieu de:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666 619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4: 2 659 294 DKK 10.637.176 DKK - Delaftale 5: 1 166 095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140 787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756 004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838 407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 4 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

Lire:

Udbuddet vedrører indkøb af håndværkerydelser inden for murer området til samtlige ordregivers afdelinger. Udbyder ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør pr. delaftale (pulje). Delaftalernes sammensætning og størrelse kan se i bilag E "Puljeoversigt". Aftalerne indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med ordregiver, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede rammeaftale. For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav ydelserne og produkterne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag C) og kravspecifikationen (bilag D) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Den historiske volumen for aftalen er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Der tages forbehold for, at dele af nedenstående beløb ofte indeholder diverse tillæg og gebyrer så som hjælpemidler, smuds- og miljøtillæg, kørsel, parkering og andre skjulte udgifter. Disse udgifter er som følge af dette udbud inkluderet i de tilbudte ydelses- og timepriser. Fordeling på de enkelte delaftaler/puljer fremgår her nedenfor: Estimeret årligt forbrug Estimeret 4-årigt forbrug - Delaftale 1: 1 056 779 DKK 4 231 116 DKK - Delaftale 2: 2 392 829 DKK 9 571 316 DKK - Delaftale 3: 666.619 DKK 2 666 476 DKK - Delaftale 4: 2 659.294 DKK 10 637 176 DKK - Delaftale 5: 1 166.095 DKK 4 664 380 DKK - Delaftale 6: 140.787 DKK 563 148 DKK - Delaftale 7: 756.004 DKK 3 024 016 DKK - I alt: 8 838.407 DKK 35 353 628 DKK. Den historiske volumen er således udelukkende vejledende og ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning, da denne er afhængig af de konkrete behov, der opstår i rammeaftalens løbetid. Ordregiver kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt forbruget ikke svarer til det reelle forbrug i rammeaftalens løbetid. Den udbudte aftale er en rammeaftale, som forudsættes indgået med 2 leverandører. En tilbudsgiver kan maximalt blive tildelt 2 delaftaler (puljer).

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation