Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/11/2018
Date de péremption : 28/07/2028
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de gestion de cantine

2018/S 215-492730  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

08/11/2018
S215
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Danemark-Copenhague: Services de gestion de cantine

2018/S 215-492730

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 128-291874)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb
Borups Allé 177
København NV
2400
Danemark
Point(s) de contact: Sophie Sehat
Courriel: f68g@okf.kk.dk
Code NUTS: DK Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.kk.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.kk.dk/udbud

https://www.kk.dk/
https://www.kk.dk/udbud
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dynamisk indkøbssystem af kantiner i Københavns Kommune

Numéro de référence: Projekt nr. 17-3176

II.1.2)
Code CPV principal
55512000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Ordregiver ønsker med nærværende udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem, som skal benyttes til at forpagte Københavns Kommunes kantiner, når der opstår behov herfor. Ved drift af kantiner forstås tilberedning og udlevering af mad- og drikkevarer til Københavns Kommunes ansatte eller eventuelle andre brugere af ejendommen, samt leverancer til møder i ejendommen, hvor den pågældende kantine er. Tryk her https://permalink.mercell.com/88040646.aspx

https://permalink.mercell.com/88040646.aspx
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
05/11/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 128-291874

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 14/08/2018

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 28/07/2028

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55510000 - Services de cantine 
55511000 - Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte 
55512000 - Services de gestion de cantine