Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

2022/S 131-374451  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

11/07/2022
S131
Danemark-Copenhague: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

2022/S 131-374451

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 107-299907)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vejdirektoratet
Numéro national d'identification: 60729018
Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43,
   5.  sal
Ville: København V
Code NUTS: DK0 Danmark
Code postal: 1577
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Tania Udengaard Sørensen
Courriel: tus@vd.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://vejdirektoratet.dk
Adresse du profil d'acheteur: http://vejdirektoratet.dk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicering af saltspredere og sneplov 2022-2026

II.1.2)
Code CPV principal
50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Nærværende udbud omfatter servicering af Vejdirektoratets sneplove, og saltspredere og saltlagetanke med dertilhørende værkstedsydelser på eget værksted og Vejdirektoratets materieldepoter eller med servicevogne. Rammeaftalen er opdelt geografisk i tre delaftaler: - Norddanmark - Syddanmark - Østdanmark Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af opgavens omfang.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299907

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.2

Au lieu de:

Minimumskrav til egnethed: Omsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 45 mio. DKK

Lire:

Minimumskrav til egnethed: Omsætning for seneste regnskabsår skal være mindst 15 mio. DKK pr. delaftale. Såfremt der afgives tilbud på flere delaftaler, skal tilbudsgiver opfylde summen af omsætningskravene for de enkelte delaftaler, der afgives tilbud på. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 07/07/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 07/07/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 13/07/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Danemark-Copenhague: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexesType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes