Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague:Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 18-048911  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Danemark-Copenhague: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 018-048911

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 239-590973)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: K¯benhavns Kommune - ÿkonomiforvaltningen
NumÈro national d'identification: 64942212
Adresse postale: Borups AllÈ 177
Ville: K¯benhavn NV
Code NUTS: DK01 Hovedstaden
Code postal: 2400
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Amina Noor Ahmed
Courriel: U44P@kk.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/144334077.aspx

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:

   7.  Dynamisk indk¯bssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Denne kategori omfatter indk¯b af it-konsulentydelserne til bÂde den traditionelle it-udvikling og tilpasning af it-systemer og apps samt indk¯b af it-specialister til udvikling af machine learning og robotik teknologi. Tryk her https://permalink.mercell.com/144334077.aspx

https://permalink.mercell.com/144334077.aspx
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 239-590973

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/01/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 04/12/2023

Heure locale: 23:00

NumÈro de section: II.2.7

Au lieu de:

Lire:

Date: 05/12/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Det dynamiske indk¯bssystem forlÊnges med 12 mÂneder ved tilk¯b af option, jf. udbudsbekendtg¯relsens afsnit II.2.7.

   7.  Dynamisk indk¯bssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer 25/01/2023 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui