Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 09/08/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Copenhague: Travaux de construction de parkings à étages

2022/S 119-334418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Danemark-Copenhague: Travaux de construction de parkings à étages

2022/S 119-334418

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 116-323261)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Udviklingsselskabet By and Havn I/S
Numéro national d'identification: 30823702
Adresse postale: Nordre Toldbod 7
Ville: København
Code NUTS: DK011 Byen København
Code postal: 1259
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Yasser Qaddoura
Courriel: yqa@byoghavn.dk
Téléphone: +45 21377362
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://byoghavn.dk

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Parkeringshus Asger Jorn

Numéro de référence: TN836165A

II.1.2)
Code CPV principal
45213312 Travaux de construction de parkings à étages

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Disse udbudsbetingelser gælder for Udviklingsselskabet By & Havn I/S' (i det følgende benævnt "Ordregiver") udbud af opførelse af P-hus, beliggende i Ørestad, i totalentreprise. Totalentreprenørens ydelser og opgaver kan overordnet sammenfattes i følgende delelementer: Færdiggørelse/projektering af foreliggende projektmateriale, herunder myndighedsprojekt til og med udførelsesprojekt. Udførelse, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn. Aflevering, herunder byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn samt førgennemgang. 1- og 5-års eftersyn.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 116-323261

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: I.3) Kommunikation

Au lieu de:

https://www.byggeweb.dk/controller?project=40015&tender=17075&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1655496077348

https://www.byggeweb.dk/controller?project=40015&tender=17075&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1655496077348
Lire:

https://www.byggeweb.dk/controller?project=42709&tender=18263&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1655495992438

https://www.byggeweb.dk/controller?project=42709&tender=18263&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1655495992438
VII.2)
Autres informations complémentaires: Danemark-Copenhague: Travaux de construction de parkings à étagesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 09/08/2022 22/06/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45213312 - Travaux de construction de parkings à étages