Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/12/2019
Date de péremption : 31/12/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Haderslev: Équipements pour terrain de jeux

2019/S 233-571516  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/12/2019
S233
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Danemark-Haderslev: Équipements pour terrain de jeux

2019/S 233-571516

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 223-509656)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sydjysk Udbuds Samarbejde
Numéro national d'identification: 29189757
Adresse postale: Gåskærgade 26-28, Haderslev Kommune
Ville: Haderslev
Code NUTS: DK03
Code postal: 6100
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Majbritt Frødstrup
Courriel: mare@haderslev.dk
Téléphone: +45 74340149 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.Haderslev.dk

www.Haderslev.dk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DPS Dynamisk indkøbssystem legepladser totalentreprise (nr 1) (1)

Numéro de référence: 16/30972

II.1.2)
Code CPV principal
37535200

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dynamisk indkøbssystem på udstyr til legepladser i afgrænsede leverancer til Sydjysk udbuds samarbejde.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 223-509656

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Materialet til prækvalifikation til etablering af dynamisk indkøbssystem udstyr til legepladser i i afgrænsede leverencer til Sydjysk udbuds samarbejde dynamisk indkøbssystem til SUS nr.
   2.  Udkast til kontrakt punkt
   2. 15. Oprindelig tekst: Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækningen skal, pr. skadesbegivenhed, dække op til 15 000 000 DKK for personskade og 10 000 000 DKK for tingskade. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. Ændres til Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækningen skal dække op til 10 000 000 DKK for person- og tingskade pr år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

 
 
C L A S S E    C P V
37535200 - Équipements pour terrain de jeux 
37535260 - Tunnels pour terrain de jeux 
37535280 - Gradins pour terrain de jeux 
43325000 - Équipement de parcs et de terrains de jeux