Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 16/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 227-560237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 227-560237

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 225-554695)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Midttrafik
Numéro national d'identification: 29943176
Adresse postale: Søren Nymarks Vej 3
Ville: Højbjerg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8270
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Jette Schelderup Mathiassen
Courriel: jsn@midttrafik.dk
Téléphone: +45 21259302
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
56.2 Udbud - genudbud af pakke 2

II.1.2)
Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg-Randers). Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Der er driftsstart på kørslen den
   8.  august 2021.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 225-554695

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Au lieu de:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen.

Lire:

Tilbudsgiver skal anføre minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Au lieu de:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen

Lire:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60112000 - Services de transport routier public