Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 08/04/2020
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kolding: Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain

2020/S 61-145077  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

26/03/2020
S61
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
Danemark-Kolding: Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain

2020/S 061-145077

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 045-105779)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kolding Kommune
NumÈro national d'identification: 29 18 98 97
Adresse postale: 6000
Ville: Kolding
Code NUTS: DK032
Code postal: Nytorv 11
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Torben Gade
Courriel: togad@kolding.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kolding.dk

www.kolding.dk
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Marina City ñ E1 marine anlÊgsarbejder

II.1.2)
Code CPV principal
45112300

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
P sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bÊredygtig bydel "Marina City". Marina City vil rumme et nyt og tiltrÊkkende bolig- og havnemilj¯ samt Danmarks mest attraktive marina, som bliver den st¯rste udenfor hovedstadsomrÂdet med 1 000 bÂdpladser. Baggrunden for projektet er, at det er n¯dvendigt at udbygge den sydlige lystbÂdehavn Marina Syd, da den nordlige LystbÂdehavn Nord skal flytte. LystbÂdehavn Nord nedlÊgges og flyttes som f¯lge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbÂdehavn. De marine anlÊgsarbejder som udbydes ved nÊrvÊrende udbudsbekendtg¯relse, udg¯r de f¯rste anlÊgsaktiviteter for etablering af Marina City, og vil i hovedtrÊk best i uddybningsarbejder, anlÊg af omkransende dÊmning og opfyldning af areal bag dÊmningen til brug for det nye byomrÂde/marina. AnlÊgsarbejdet udbydes i totalentreprise iht. ABT93. KonditionsmÊssige tilbud der ikke tildeles opgaven, honoreres med et vederlag p 200 000 DKK ekskl. moms.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 045-105779

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.9)

Au lieu de:

Ans¯gerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder Èn eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-g).

Lire:

Ans¯gerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder Èn eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-h).

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Sp¯rgefrist er forlÊnget til d. 30. marts 2020, kl. 12.00.

 
 
C L A S S E    C P V
45112300 - Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain 
45112320 - Travaux de mise en condition du terrain 
45241000 - Travaux de construction de ports 
45242200 - Travaux de construction de marinas 
45242210 - Travaux de construction de ports de plaisance 
45246500 - Travaux de construction de promenades 
45247200 - Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires 
45247210 - Travaux de construction de barrages