Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 15/03/2021
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services de gestion de cantine

2021/S 40-100532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Danemark-Odense: Services de gestion de cantine

2021/S 040-100532

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 031-077395)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Adresse postale: Niels Bohrs Allé 1
Ville: Odense M
Code NUTS: DK03 Syddanmark
Code postal: 5230
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Asger Gram-Hansen på vegne af Ordregiver
Courriel: mail@servicemaegleren.dk
Téléphone: +45 70208060
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/147552151.aspx
Adresse du profil d'acheteur: http://www.servicemaegleren.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
UCL - udbud af kantinedrift 2021 - prækvalifikation

II.1.2)
Code CPV principal
55512000 Services de gestion de cantine

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Ovennævnte udbud af kantinedrift gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som et udbud med forhandling. Opgaven omfatter kantinedrift hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - i kantinen på hver af følgende adresser: Delaftale 1 - Campus Odense: - Niels Bohrs Allé 1, Odense M - Seebladsgade 1, Odense M. Delaftale 2 - Campus Vejle: - Vestre Engvej 51, Vejle - Boulevarden 25, Vejle. OBS: Der er cirka 8 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale 1 og cirka 4 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale
   2.  De nærmere informationer om disse medarbejdere følger snarest. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, men der skal gøres opmærksom på, at opgaven godt kan tildeles på baggrund af de indledende og dermed første tilbud. Tryk her https://permalink.mercell.com/147552151.aspx

https://permalink.mercell.com/147552151.aspx
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 031-077395

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Au lieu de:

Ovennævnte udbud af kantinedrift gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som et udbud med forhandling. Opgaven omfatter kantinedrift hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - i kantinen på hver af følgende adresser: Delaftale 1 - Campus Odense: - Niels Bohrs Allé 1, Odense M - Seebladsgade 1, Odense M. Delaftale 2 - Campus Vejle: - Vestre Engvej 51, Vejle - Boulevarden 25, Vejle. OBS: Der er cirka 8 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale 1 og cirka 4 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale
   2.  De nærmere informationer om disse medarbejdere følger snarest. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, men der skal gøres opmærksom på, at opgaven godt kan tildeles på baggrund af de indledende og dermed første tilbud. Tryk her https://permalink.mercell.com/147552151.aspx

https://permalink.mercell.com/147552151.aspx
Lire:

Ovennævnte udbud af kantinedrift gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som et udbud med forhandling. Opgaven omfatter kantinedrift hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - i kantinen på hver af følgende adresser: Delaftale 1 - Campus Odense: - Niels Bohrs Allé 1, Odense M - Seebladsgade 1, Odense M. Delaftale 2 - Campus Vejle: - Vestre Engvej 51, Vejle - Boulevarden 25, Vejle. OBS: Der er cirka 8 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale 1 og cirka 4 medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages hvad angår delaftale
   2.  Se Bilag E. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, men der skal gøres opmærksom på, at opgaven godt kan tildeles på baggrund af de indledende og dermed første tilbud. Tryk her https://permalink.mercell.com/147552151.aspx

https://permalink.mercell.com/147552151.aspx
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55512000 - Services de gestion de cantine