Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 124-305030  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Danemark-Odense: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2020/S 124-305030

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 115-280302)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: FynBus, Midttrafik & Sydtrafik
Numéro national d'identification: FynBus 29979944, Midttrafik 29943176, Sydtrafik 29942897
Adresse postale: C/OTolderlundsvej 9
Ville: Odense C
Code NUTS: DK0 DANMARK
Code postal: 5000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Jan Ingebrigtsen
Courriel: jai@midttrafik.dk
Téléphone: +45 87408282 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edb04669-570d-4c35-8640-cc3f53d1deee/homepage

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/edb04669-570d-4c35-8640-cc3f53d1deee/homepage
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Midttrafik
Numéro national d'identification: 29943176
Adresse postale: Søren Nymarks Vej 3
Ville: Højbjerg
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 8270
Pays: Danemark
Courriel: jai@midttrafik.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.midttrafik.dk

www.midttrafik.dk
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sydtrafik
Numéro national d'identification: 29942897
Adresse postale: Banegårdspladsen 5
Ville: Vejen
Code NUTS: DK DANMARK
Code postal: 6600
Pays: Danemark
Courriel: clr@sydtrafik.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sydtrafik.dk

www.sydtrafik.dk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Genudbud af type 5 og 6, FV6G - FlexVariabel

II.1.2)
Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udførelse af Flextrafik med liftvogne (type 5 og 6), variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang, i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Kørslen omfatter flextur, flexbus/teletaxikørsel, telekørsel, siddende patientbefordring, individuel handicapkørsel og kommunal visiteret kørsel. Kørslen udbydes som et antal rammeaftaler.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 115-280302

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Der kan komme nye oplysninger til udbuddet på Ethics frem til: 23. juni 2020 ændres til Der kan komme nye oplysninger til udbuddet på Ethics frem til: 25. juni 2020. Frist for afgivelse af tilbud: 29. juni 2020 kl. 12.00 ændres til Frist for afgivelse af tilbud: 30. juni 2020 kl. 12.00 og

Au lieu de:

Date: 29/06/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 30/06/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Der kan komme nye oplysninger til udbuddet på Ethics frem til: 23. juni 2020 ændres til Der kan komme nye oplysninger til udbuddet på Ethics frem til: 25. juni 2020. Frist for afgivelse af tilbud: 29. juni 2020 kl. 12.00 ændres til Frist for afgivelse af tilbud: 30. juni 2020 kl. 12.00.

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60112000 - Services de transport routier public 
60120000 - Services de taxi 
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers